הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לתרום" לאנגלית

donate
contribute
give
make a donation
spare
pitch
make a contribution
contributing to
donating
giving
lend

הצעות

38
אני יכול לתרום חלק מהכבד שלי?
Could I donate part of my liver? - Sorry.
לתרום אותו למטרה טובה לעזור למישהו.
Donate it to a good cause, help someone out.
אבל אשאר רק אם תתנו לי לתרום
But I'll only stay if you let me contribute.
קיויתי שיש עוד משהו שאני יכול לתרום
I was hoping there still might be something I could contribute.
ערוך את אותן ההערות במהלך פגישת סיעור מוחות כך שכולם יוכלו לתרום בו-זמנית
Edit the same notes during a brainstorming meeting, so that everyone can contribute at once
איך אנחנו מחברים בין האנשים האלו כדי לתרום לעבודה הזו?
How do we get those people together to contribute that work?
אחת: כדי שתוכלו לתרום יותר.
One: so that you can contribute more.
מה עוד יכול אדם לתרום המיילד שלו?
What more can a man donate than his child?
אני יכול לתרום דברים מהחנות וספנסר יכול לעזור
I could donate things from the hardware store and Spencer could help.
אולי אתה תוכל לתרום לזה משהו.
Well, maybe you can contribute something here.
הסיבה שאני לא יכול לתרום מח העצם שלי היא בגלל...
The reason I can't donate my bone marrow is because...
הוא מאפשר לנו לתרום ולהשמע כיחידים.
It allows us to contribute and to be heard as individuals.
וכל אחד יכול לתרום לזה ברמה האישית
And everybody can do something on this as an individual.
מדע ואמנות חייבים לתרום לקידום רווחת האדם.
Science and art must contribute to the promotion of human welfare.
ועם כל הכבוד הייתי רוצה לתרום קצת נוזלים.
With all due respect, I'd like to donate some fluids.
כאילו אני מבקש מהם לתרום כליה.
It's like I'm asking them to donate a kidney.
ולכן החלטתי לתרום אותו למוזיאון הסיני.
That's why I chose to donate it to a Chinese museum.
הוזהרתי לעולם לא לתרום לעירוי דם.
I was warned never to donate blood for a transfusion.
כולם צריכים לתרום משהו לקבוצה ככלל.
Everyone got to contribute something to the group as a whole.
הנח למר בריאן ריאן לתרום לשוק הרעיונות.
Let Mr. Bryan Ryan contribute to the marketplace of ideas.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1663. מדויק: 1663. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo