הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מְאַבְּקִים" לאנגלית

struggle
battles
pollinate
pollinators
conflict
strife
אז אל תדבר איתי על מאבקים, בסדר?
So do not talk to me about struggle, okay?
כל-כך הרבה כאב לב, מאבקים, פשרות.
So much heartache, struggle, compromise.
בזמנים כה קשים מתקיימים מאבקים על טריטוריה במקומות הכי לא צפויים.
In such tough times, there are battles for territory in the most unexpected places.
עכשיו כל הפנטזיות שבספרים נהפכו לכזו אובססיה, שהוא לא חשב על דבר מלבד, דו-קרב, כישופים, מאבקים, ואהבה בלתי אפשרית.
Now, all the fantasies in those books, became such an obsession that he thought of nothing else but duels, enchantments, battles and impossible love.
אנו היחידים שמייצרים דבש, מאבקים פרחים, ומתלבשים כך.
We're the only ones who make honey, pollinate flowers and dress like this.
בכל שנה באמריקה, הם מאבקים יבולים בשווי שישה מיליארד דולר.
In America, they pollinate $6 billion worth of crops!
היא עברה מלהרגיש חסרת ישע ללהבין כמה בעלת יכולת היא היתה בתמיכה בבת שלה, עם התמיכה של אנשים אחרים שעברו את אותם מאבקים.
She went from feeling helpless to realizing how capable she was of supporting her daughter, with the support of other people who were going through the same struggle.
מאבקים בקרב עיטים בוגרים, מגדירים מי בעלי הכוח וכאן, המשמעות של כוח זה מי מקבל מזון ומי לא.
Battles amongst adult eagles establish who holds the power, and here, power means who gets food and who doesn't.
עמוק בפנים, לא משנה אילו פנים, אנו מציגות לעולם, לא משנה איזה כאב אנו מסתירות, אילו מאבקים עברנו אנו יודעות מה אנחנו שוות.
Deep down, no matter what face we present to the world, no matter what pain we're hiding, what struggle we've been through, we know our worth.
מספר: לאחר דור של מאבקים שינה את פני האום שלנו, אפריקנים אמריקאים נכנסו בשנות ה70
After a generation of struggle... changed the face of our nation,...
כולנו מתמודדים באותם מאבקים ומנסים לעשות משהו לגבי זה.
We're all facing the same struggles and trying to do something about it.
כאן שבטים יריבים מקיימים מאבקים אפילו על בקר.
Here, rival tribes even fight battles over cattle.
כלבים זכרים מאוד רציניים לגבי היררכיה, משום שהיא מונעת מאבקים פיזיים.
Male dogs are very serious about a hierarchy, because it prevents physical fights.
ראיתי מאבקים של ג'ון עם האבא שלו.
I saw Jon's struggles with his dad.
והיו לך מאבקים גם עם איליי גולד, נכון?
And you had struggles with Eli Gold, too, didn't you?
אוקיי, אני בטוח שזה משהו שהיא מאבקים עם כל יום.
Okay, I'm sure that's something she struggles with every day.
"עליי להכיר באילו מאבקים כן שלי".
I have to recognize which ones are.
לא, אני רוצה לעזור לכם להימנע משנים של מאבקים משפטיים.
No, I mean help you avoiding years of court battles.
מה אתה יודע בכלל על מאבקים?
What do you even know about fighting?
יש הרבה מאבקים שם בין חסרי הבית.
We get a lot of beefs down there among the homeless.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo