הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מְאַבֵּק" לאנגלית

struggle fight battle fighting dust
struggling
battling
conflict
strife
tussle
dusting
dusted
contest
כמו איזה מאבק בראשיתי בינינו לבינם.
Like some kind of primeval struggle between us and them.
אני אתחיל ואומר שאין מאבק כוח.
Let me start by saying there is no power struggle.
מדוע כל מאבק צריך ללכת למוות?
Why does every fight have to go to the death?
שאני אומר לתת לו מאבק כותרת.
I'm saying give him a title fight.
שלושה ימים של מאבק מגיעים לקיצם.
Three days of battle is at an end.
ואתה חושב זכית איזשהו של מאבק אישי כאן.
And you think you won some kind of personal battle here.
מאבק המעמדות מנצל כל חומר אנושי זמין להשגת מטרותיו.
The class struggle uses whatever human material is available - to fulfill its objectives.
זה מה שקורה כאשר נשים חולקות אותו מאבק.
That's what happens when women share the same struggle.
תוך כדי מאבק אתה הפעלת את האקדח.
In the struggle, you had the gun.
כי אני גרה עם האדם שבצד השני של מאבק ההשתלטות.
Because I happen to live with the man on the other side of the takeover battle.
בעוד דקות ספורות נהיה במהלך מאבק.
Soon we shall be engaged in battle.
שהתחתנתי איתך ידעתי שאני מתחתנת עם מאבק.
When I married you, I knew I was marrying the struggle.
"היום אנחנו מתחילים מאבק לחופש, שסופו
Today we start a fight for freedom, the end of which
בשביל החשוד הזה זה מאבק עד המוות.
For this unsub, It's a fight To the death.
הקובנים מתייחסים אליה כאל גיבורת מאבק הפרולטריון העולמי.
The Cubans view her as a hero of the worldwide proletariat struggle.
ועדיין מתקיים מאבק משפטי עם חברת הביטוח.
They're still in a legal battle with the insurance companies.
תראו, יש לנו שלב מאבק אפילואתהיכוללנצח.
Look, we have to stage a fight even you can win.
אני חושב שהיה מאבק שהתחיל כאן בארון.
I think there was a struggle that started here by the closet.
זה יהיה מאבק אפילו לחיים של מספר שנים
It would be a struggle to even eke a living out for a few years.
מאבק הישרדות הוא מפתח לפוטנציאל האמיתי של אדם.
The struggle for survival is a key to the true potential of man.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2179. מדויק: 2179. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo