הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מְדַבְּרִים" לאנגלית

הצעות

כולם מדברים על מה שעשית בשריפה.
Everyone's talking about what you did in the fire.
אנחנו מדברים על חייה של אשתי.
This is my wife's life we're talking about!
האם עלינו להיכנס לזה בכל פעם שאנחנו מדברים?
Do we have to get into this every single time we talk?
אפילו כשהיינו לחוד היינו מדברים כל לילה.
Even if we were apart, we'd talk every night.
זה נס שאנחנו לא מדברים בריטית עכשיו
It's a miracle we're not speaking British right now.
אנחנו מדברים צרפתית ואני אמא שלך.
We're speaking French, and I'm your mother.
הוא ראה אנשים ברחוב מדברים ומתנשקים.
He saw people in the street, talking and kissing.
אתם מדברים על הנערה הצעירה שנרצחה?
Are you talking about that little girl that got murdered?
שנינו יודעים שאנחנו לא מדברים על אופנה.
Well, we both know we're not talking about fashion.
חשבתי ששמעתי אותם מדברים על פגישה עם מישהו.
I thought I heard 'em talking about having a meeting with somebody.
למה שאעשה זאת כאשר אנחנו מדברים עליך
Why would I when we're talking about you? That's right.
אנחנו מדברים על כמה שעות או...
Are we talking a couple of hours, or...?
אנחנו מדברים עם מרכז ההשתלות ומקווים...
We're talking to UNOS, and we're hoping...
לכן אנחנו מדברים איתך שוב היום.
That's why we're talking to you again today.
לא רשום כלום על כלבים מדברים!
There's not a bloody thing written about talking dogs!
הנער שהם מדברים עליו נמצא במרפאה בלי שמירה.
The boy they're talking about is in med bay with no protection.
כולם מדברים עלייך כאילו את כוכבת גדולה.
Everybody's talking about you like you're some big star.
תדלגי לסוף שבו את הולכת ואנחנו לא מדברים.
Skip to the end where you leave and we don't talk.
במחירים האלה הייתי מצפה לקופסת תוכים מדברים.
These prices - I'm expecting maybe a box of talking parrots.
לכן עלינו לעצור כאן ועכשיו מדברים ככה.
That's why we must stop here and now talking like this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19752. מדויק: 19752. זמן שחלף: 164 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo