הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מְסַיְּירִים" לאנגלית

patrol
are touring
patrolled by
בחצות, אנחנו מסיירים בשאר הדרך.
At midnight, we patrol in the rest of the way.
הטורפים העליונים בשונית, כרישים אלו מסיירים במים בזרמים חזקים.
The reef's top predators, these sharks patrol the waters on strong currents.
כן, הוא וחברו הטוב, ג"ק דניאלס, מסיירים בחוף המזרחי.
Yes, he and his best friend, Jack Daniels, are touring the East Coast.
בזמן שאני מדבר, צוות של אנשים מסורים שלנו מסיירים במזרח אירופה, מביאים את הבשורה של פאליסייד אליך.
As I speak, our team of dedicated individuals are touring Eastern Europe bringing the Palisade message to you.
אנחנו מסיירים בבתים שאנחנו מכסים בשכונה הזאת.
We patrol the houses we cover in this neighborhood.
רק מסיירים על הכביש הראשי מחפשים אחר מכוניות מקולקלות?
Just patrol the highway, looking for broken down cars?
מאסטרו, זקיפים מסיירים בכל כניסה אפשרית.
Maestro, sentries patrol every possible entrance.
אתם מסיירים, הולכים לאורך החומה, משגיחים על הילדים.
You patrol, walk the wall, watch out for the kids.
אנשים אלה מסיירים בכבישים המהירים בכל רחבי הארץ.
These men patrol the autobahns throughout the country.
כשם שסוחרי המוות מסיירים בלילה, שומרי היום יכולים לסייר ביום.
As our death dealers patrol the night... so our daylight guards can patrol the day.
הם תמיד מסיירים לפרקים.
Wait. They always patrol in intervals.
ההוריקנים מסיירים בשמיים.
The Hurricanes patrol the skies.
דאונים רבים מסיירים בשמיים
Many gliders patrol the skies.
אנחנו מסיירים במדבר הריק
We patrol the empty desert.
אנחנו מסיירים כל בוקר.
We patrol every morning.
לייקאנים מסיירים מחוץ לחומות?
Lycans patrol outside the walls?
כדאי שתזדרזו, מסיירים פה
They patrol around here.
אתה מתכוון כשקונים פוטנציאלים מסיירים בבית ובחצר שלך?
You mean, where potential buyers walk through your house and your backyard?
הבית ריק, ספייק וראפ מסיירים ברחוב.
The house is clear, Spike and Raf are patrolling the block.
סקוט וגריר כבר למעלה מסיירים במקום.
Scott and Greer are already up there scouting the place.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 105. מדויק: 105. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo