הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מְעַוֵּור" לאנגלית

blinding
blind
blinded by
being blinded
אבל אני תוהה אם זה מעוור אותך למספר דברים.
But I wonder if it's blinding you to certain things.
ההופעה הזאת הולכת לברודווי שם היא תהיה להיט מעוור.
This show is going to Broadway, where it's going to be a blinding hit.
אז אני מעוור אותן עם אישיות מדהימה.
So I blind them with my amazing personality.
אתה פורץ לכאן, מעוור אותו במים ואז אתה עושה את התנועה שלך, בייבי.
You bust in here, you blind him with water, and then you make your move, baby.
ואת הנאיבים הוא מעוור עם נדיבותו.
The naive ones are just blinded by his generosity.
"אני מעוור אותך ואתה לא רואה דבר..."
Blinded by me, you can't see a thing...
המזקקות נחתו בנהר מעוור זמנית כל אחד או כל דבר ששותה אותו.
The moonshine landed in a river, temporarily blinding anyone or anything that drank it.
קאידו מתרוצץ לי בחצר, מעוור סוסים?
Kaidu running around my paddock, blinding horses?
רגש ש כבר עתה מעוור את עיניך:לאמת הפשוטה והברורה
An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth:
רגש שכבר עתה מעוור את עיניך:לאמת הפשוטה והברורה היא תמות, ולא תוכל לעשות דבר כדי למנוע זאת.
An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth: She is going to die and there is nothing you can do to stop it.
ובכן, היה נתיב ירוק משורבט מלא עשן, ואז לפתע היה אור לבן מעוור.
Well, there was this squiggly, smoky, green sort of trail, and then pow, this blinding white light.
אתה מעוור כל-כך, מהשנאה שלך כלפיו שאתה לא מבין את גודל הנזק שזה עושה בחייך.
You are so blinded by your hate for him that you don't realize the damage that it's doing in your own life.
וזה יכול להסביר את הפולחן של השמת החול והדבק בעיניים של ההורים, מה שמבחינה סמלית מעוור אותם כעונש.
And this could explain the ritual of placing sand and glue in the parents' eyes, symbolically blinding them as punishment.
זה אומר שאם אתה מבסס את הציפיות שלך על מה שאתה רואה, אתה מעוור את עצמך לאפשרות של מציאות חדשה.
It means that when you base your expectations only on what you see, you blind yourself to the possibilities of a new reality.
כיבינו את כל מה שמפריד ביניכם ובין הכאב המעוור והצורב.
I've shut down everything that stands between you and Blinding, searing pain.
אבל האם אתם באמת מוכנים לעזוב את הבועה המאושרת שלכם ולקחת צעד אחורה לעולם הגדול, המעוור, המדמם והאיום?
But are you really ready to leave your happy little bubble and step back out into the big, blinding, bloody, terrible world?
להרוג ואז היה הבזק מעוור
Kill! And then there was a blinding flash...
המתכת נוצרה, בהבזק אור מעוור
The metal was made in a blinding flash of light
אתה מעוור אנשים עם הקופסה הזאת
You blind someone with that box.
זה מעוור אותם זה גורם להם לחשוב.
It makes them blind.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70. מדויק: 70. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo