הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מְעַוֶּורֶת" לאנגלית

blinds
is blinding
blind
You're blinded by
גם בתקופה קריטית זו, הבורות שלך מעוורת אותך.
Even in this crucial hour, your ignorance blinds you.
הם הלכו למקום בו האור מקולל, והאפלה מעוורת את הנשמה
They have gone to a place where the light is cursed and darkness blinds the soul.
הגאווה שלו מעוורת אותו
His pride is blinding him.
האהבה מעוורת אותך.
Love is blinding you.
היא הייתה מעוורת אותי בקלות כמו הלילה, היום.
She'd blind me as easily as the night, the day.
אם את באמת אוהבת מישהו, ואז את מעוורת אותו, יש דרך חזרה מזה?
If you really like a guy, and then you blind him, is there any coming back from that?
היא מעוורת אותך לעובדה הפשוטה כי האמונה שלך אינה אלא קביים.
It blinds you to the simple fact that your faith is nothing but a crutch.
האח וויליאם, הגאווה שלך מעוורת אותך.
Brother William, your pride blinds you.
המוסר שלך מעוורת ממך הבנה השיגו את מה שיש לי.
Your morality blinds you from understanding what I have achieved.
אני לזייף חרב אשר זורחת כל כך כי זה מעוורת אותך
I will forge a sword which shines so bright that it blinds you
מתנה מעוורת את החכמים ומונעת""את מילות הישרים
"a gift blinds the wise and perverts the words of the righteous."
היהירות שלך מעוורת אותך מאסטר יודה.
Your arrogance blinds you, MasterYoda.
אז גאווה עיקשת עדיין מעוורת אותך מלראות את האמת.
Your stubborn pride still blinds you to the truth.
גם כאשר אנשים מבינים, את הסכנה בסביבות האלה הסקרנות הטבעית שלהם לעתים קרובות מעוורת אותם מסכנות ברורות.
Even when people realize the danger inside these environments, their natural curiosity often blinds them to the obvious hazards.
היא מעוורת אותך עם זה זה מה שהיא עושה.
She blinds you with it, that's what she does.
היא מעוורת אותו מהסכנות סביבו
It blinds him to the dangers circling him.
היא מעוורת אותך עם זה
She blinds you with it. GORDON:
היהירות שלהם מעוורת אותם לגמרי.
Their arrogance blinds them completely.
היא מעוורת אותך.
She blinds you.
היא מעוורת אותך עם זה.
She blinds you with it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 75. מדויק: 75. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo