הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מִזְדַּקֶּנֶת" לאנגלית

getting old getting older aging
get older
growing old
gets old
got older
Nothing makes any sense
age
getting on
an aged mother
אבל אז הבנתי שאני מזדקנת בטרם זמני.
But then I realized I was getting old before my time.
רוג"ר, אתה חושב שאני מזדקנת -?
Roger, do you think I'm getting old?
לא אכפת לו שאמא שלנו מזדקנת.
It doesn't care that our mother's getting older.
אינני לוקחת טיפול תרופתי, בשעה שאני מזדקנת
I have never taken medication now, as I'm getting older.
ואני לא יודע כמה זמן היא יכולה להימשך כשהיא מזדקנת בשיעור בלתי צפוי זה.
And I don't know how long she can last when she's aging at this unpredictable rate.
"שחקנית מזדקנת" "מלכת הזוהר דאשתקד"
"Aging Actress:" "Yesterday's Glamour Queen:"
עיר זו מזדקנת האם האפיפיור לחזור לשם?
This town is getting old Is Pope back there?
אתה מעודי מיום מאז לידה היא מזדקנת?
you've ever dated since birth is getting old?
היא מזדקנת ואין דבר חשוב יותר ממשפחה.
She's getting older, and it's family first.
המדינה מזדקנת, ואני מתכוון להזדקן איתה.
This country's getting old, I aim to get old with it.
כן, דיוויד, הבדיחה הזו כבר מזדקנת.
Yes, David, that's already getting old.
והיא מזדקנת - עוד שנה עברה, לארי?.
And she's getting older! Another year gone by, Larry.
אולי היא מזדקנת עכשיו והיא רוצה להכיר אותך טוב יותר.
I think maybe she's getting old now and she just wants to get to know you better.
היא פורצת בבכי מזעם ושואלת האם זה מפני שהיא מזדקנת.
She bursts into angry tears, asking if it's because she's getting older.
תגיד לי את האמת זה בגלל שאני מזדקנת?
Tell me the truth - is it because I'm getting old?
אני מזדקנת אני חושבת שאני פשוט לא מצליחה לזכור.
I'm getting old I think. I just can't seem to remember that.
אני לכשעצמי, שמח שאת מזדקנת.
Well, I, for one, love that you're getting older.
בקרוב מאוד את לא תחשבי בכלל על כך שאת מזדקנת.
Very soon you won't be thinking about getting older.
לא, היא פשוט מזדקנת, אתן יודעות, ואני רוצה שהיא תגור קרוב יותר אלי.
No, she's just getting old and I want her to live closer to me, you know?
ובכן, אקסל, סו מזדקנת, ואתה צריך לצפות לדברים כמו שזה יקרה.
Well, Axl, Sue's getting older, and you have to expect things like this to happen.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 224. מדויק: 224. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo