הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מַחֱמִיצִים" לאנגלית

miss we're missing
have missed
we're losing
רוב האנשים מחמיצים בירי זאת הבעיה.
Most people miss with a handgun and that's the problem.
אנו מחמיצים את ההזדמנות משום שאיננו עוצרים.
We miss the opportunity because we don't stop.
אבל אם הם מחמיצים תשלום אחד, אני יעורר מהומה!
But if they miss one payment, I'll raise hell!
וואו, מחמיצים טיול אחד לחדר המתים...
Boy, miss one trip to the morgue.
אדגר, ארוחת צהריים לא מחמיצים לעולם, זוכר?
We don't miss lunch no matter what, remember?
הם מחמיצים את הדברים הגדולים, בסדר?
They miss the big things, okay?
מירה, הם לא מחמיצים שום דבר כאן.
Mira, they don't miss anything around here.
רוב היונקים לא היו מוצאים כאן שום מזון, אך מוח הקופים הגדול מאפשר להם למצוא דברים שאחרים מחמיצים.
Most mammals wouldn't find much to eat here, but the monkey's big brain enables them to find things others miss.
כריס, מותק, לא היינו מחמיצים את ערב ההורים הפתוח שלך.
Chris, honey, we wouldn't miss your open house.
למה כי הם יודעים שאנחנו בדרך כלל לא מחמיצים את ההזדמנות לנסות ולגייס אדם במהלך חקירה.
Whyo Because they know that, usually, we don't miss the opportunity to try and recruit someone during their interrogation.
ואינכם יכולים ללמוד את המהלכים כשאתם מחמיצים את האימונים כי ישבתם בריתוק.
And you can't learn the plays when you miss practice 'cause you're sittin' in detention.
הם משתמשים כל הזמן בטיעון להוריד את הערך של ראפ ופופ מודרני, והטיעונים האלה לגמרי מחמיצים את הנקודה, מפני שהסכר נפרץ.
They constantly use the argument to devalue rap and modern pop, and these arguments completely miss the point, because the dam has burst.
כי בבוסטון עצמה, יש חברה נהדרת בשם "גרין סיטי גרוארס", והם מסתובבים ומאביקים את יבולי הדלעות שלהם בעזרת מקלות אוזניים, ואם הם מחמיצים את החלון של 3 ימים, לא יהיה פרי.
I mean, locally in Boston, there is a terrific company called Green City Growers, and they are going and pollinating their squash crops by hand with Q-Tips, and if they miss that three day window, there's no fruit.
כל רגע הוא מתנה חדשה, שוב ושוב. ואם אתם מחמיצים את ההזדמנות של הרגע הזה, יינתן לנו רגע נוסף ועוד רגע.
Every moment is a new gift, over and over again, and if you miss the opportunity of this moment, another moment is given to us, and another moment.
אפילו אלו שאנו מחמיצים
Even the ones we miss.
חשוב על הדברים שהם מחמיצים
Just think of all they miss.
לפעמים המצנזרים מחמיצים משהו.
Sometimes the censors miss something.
הנה החלק של הפאזל שאתם חבר"ה מחמיצים.
Here's the piece of the puzzle you boys are missing.
רוב הבודקים הרפואיים היו מחמיצים את זה
Most medical examiners would have missed it.
אתה אפילו לא תוהה האם אנחנו מחמיצים דברים?
Don't you ever wonder if we're missing out on things?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 142. מדויק: 142. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo