הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מָלְכוּ" לאנגלית

his king
אבל הוא נלחם למען מלכו וארצו, ואני לא
But he's fighting for his king and country and I'm not.
המכיר בחובתו להילחם למען מלכו ולמען ארצו.
Someone who knows about fighting for his king and his country.
אביר אשר משרת את מלכו, שדון.
The kind who serves his King, Imp.
הוא היה שבוי שלהם מאז שהם רצחו את מלכו בחתונה האדומה.
He's been their captive ever since they murdered his king at the Red Wedding.
אינני מבקש זאת עבורי, אלא עבור נער צעיר שפשעו היחיד היה להקריב את עצמו עבור מלכו.
I ask not for myself, but for a young man whose only crime was to sacrifice himself for his king.
אכן הוא היה, הוד מלכותך ותגמולו היחיד היה מוות הוא נבגד על ידי מלכו.
He was, Your Highness, and his sole reward was death betrayed by his king.
אחרי פרסום הפרינקיפיה, האלי צווה בידי מלכו להוביל שלושה מסעות ימיים, משלחות מחקר לפתרון בעיות ניווט של הצי הבריטי.
After the publication of the Principia Halley was commanded by his king to lead three ocean voyages scientific expeditions to solve navigational problems for the British navy.
הוא יבגוד במלכו שאול ויעביר את חייליו לצד הפלשתי +.
He will betray his King Saul and bring his men to the Philistine side.
ד'ארטניאן רק מבקש לשרת את מלכו בתור האמיץ שבמוסקטרים שלו.
D'Artagnan wishes to serve his king as the bravest of Musketeers.
אכן, זה הגמול שקיבל על כך שדקר את מלכו בלב.
Indeed, his reward for stabbing his own king in the heart.
מדוע לדעתך מי שרצחו את מלכו בחתונה האדומה החליטו לתת לו לחזור הביתה?
Why do you think the people who murdered his king at the Red Wedding would decide to let him come home?
אישה שדיברה הדרך שהיא עשתה, מי לא היה פחד של העולם או גברים אשר מלכו על זה.
A woman who spoke the way she did, who had no fear of the world or the men who reigned over it.
הייתם במלכו של חיבה הרבה לפני שהייתי.
You were in the king's affections long before I was.
הוא החליט להציל את חייו שלו ולבגוד במלכו.
He's decided to save his own life by betraying his king.
כלב-ציד, תגיד לימין המלך שמלכו שאל אותו שאלה.
Hound, tell the Hand that his king has asked him a question.
ידיד של ריצ'רד שנעלם פתאום כמו שמלכו נעלם.
A friend of Richard's who vanished as suddenly as his king.
הוא יודע שאני מלכו ואדונו
He knows I'm his lord and master!
הוא בא להרוג מלכו.
He has come to slay his King.
תודה, הוד מלכו...
Thank you, your highness - your honor.
מי קורא תיגר על מלכו?
Who challenges their king?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo