הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאוד ארוכה" לאנגלית

very long
really long

הצעות

אז זו תהיה שיחה מאוד ארוכה.
Then this is going to be a very long conversation.
זו אופרה צרפתית מאוד ארוכה -.
It's a very long French opera.
הנתונים האלו נאספו במשך תקופה מאוד ארוכה.
These data were collected over a really long period of time.
זה פשוט שאני הייתי במערכת יחסים תקופה מאוד ארוכה.
It's just that I was in a relationship for a really long time.
היתה הודעה על הלוח מאוד ארוכה?
Was the message on the board very long?
אוטה, אחרי שנהרוג את אוטני, אנחנו צריכים לנהל שיחה מאוד ארוכה ורצינית.
uta, after we kill utne, we Need to have a very long und Serious talk.
זה לא פשוט בצורת מאוד ארוכה, נכון?
This isn't just a very long drought, is it?
אבל, הטיסה לשם מאוד ארוכה.
it's a really long flight.
אז הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם גב' בגולי אתמול בקשר להפקה של מועדון"הדרמה את "הפיגמליון
So I had this really long talk with Miss Baggoli yesterday about the drama club's production of "Pygmalion."
ואפילו אם כבר אכלתם פיצה עם מישהו במשך תקופה מאוד ארוכה, נכון שעדיין תגידו דברים כמו, "שנזמין כרגיל"
And even if you've had pizza with somebody for a very long time, don't you still say things like, "Should we get the usual?"
זה יותר גרוע ממה שאתה חושב זוהי אופרה צרפתית, מאוד ארוכה.
It's worse than that. It's a very long French opera.
בסוף של רצועה מאוד ארוכה החזק על ידי איש מאוד קצר.
ARE AT THE END OF A VERY LONG LEASH HELD BY A VERY SHORT MAN.
זאת מולקולה מאוד ארוכה וישרה. גירסא מקודדת של איך להכין עותק ממך. זאת תכנית הבנייה שלך.
It is a very long, linear molecule, a coded version of how to make another copy of you. It's your blueprint.
הסקתי את זה חייב להיות להתנגד ההשפלה של לדעת את הכדורים שלך בסוף של רצועה מאוד ארוכה החזק על ידי איש מאוד קצר.
I concluded it must be to counteract the humiliation of knowing your balls are at the end of a very long leash held by a very short man.
למען האמת, היא הולכת להיות ארוכה וקשה מאוד ארוכה ומאוד קשה.
In fact, it's going to be long and hard, really long and really hard.
זאת פלולה מאוד ארוכה
It's a very long skin tag.
זאת היתה נקודה מאוד ארוכה.
That was a very long point.
מולקולה מאוד ארוכה ומורכבת.
very long, complicated molecule -
אי אפשר שלא לשמוע אותה אז הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם גב' בגולי אתמול
So I had this really long talk with Miss Baggoli yesterday about the drama club's production of "Pygmalion."
עליך יותר משאתה חושב, ספייק אתה מבין, חיפשתי אותך במשך תקופה מאוד, מאוד ארוכה
I know more about you than you think, Spike. I've been searching for you for a very, very long time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67. מדויק: 67. זמן שחלף: 156 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo