הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאוד חשובים" לאנגלית

very important
really important

הצעות

לילות דייט מאוד חשובים לחשוד הזה.
Well, date night is very important to this unsub.
אז אלו מאוד חשובים בשביל לתפוס מישהו שמנסה להתגנב מאחוריכם.
So those are very important for catching somebody who's trying to sneak up on you.
שם אתם יכולים לפגוש חברים רגילים וללמוד דברים מאוד חשובים.
That's where you meet a lot of buffer friends and learn really important things.
אני אתקשר למר ביוון ומר פלנר, ראשי החברה, מאוד חשובים.
I'll ring Mr Bevan and Mr Fellner, the head of the company, really important.
קרחונים מאוד חשובים לחיים על פני כדור הארץ.
Glaciers are very important for the life on earth.
יש לך בוגדים מאוד חשובים במלון.
You have some very important traitors at that hotel.
אתה יודע, אחים ואחיות מאוד חשובים בזמנים משונים.
You know, siblings are very important in strange times.
קאל זכה בהרבה כסף של לקוחות מאוד חשובים.
Cal won a lot of money from some very important customers.
הם היו מאוד חשובים בסרט "טיטאניק".
They were very important in the movie "Titanic".
שאף פעם לא עשיתי אחד מאותם דברים מאוד חשובים.
I'd never done any of those very important things.
הדברים האלה הם מאוד חשובים להתפתחות העובר.
These things are very important for a fetus.
ואפילו היצורים הקטנים האלו מאוד חשובים למערכת האקולוגית שלנו.
And even these tiny creatures are very important to our ecosystem.
וויל, בבקשה, אלו לקוחות מאוד חשובים.
Will, please, these are very important clients.
עם קצת מוגבלים, אבל חריגים מאוד חשובים.
With some limited, but very important exceptions.
[אנחות] אני מניח שד"ר פירס יש חברים מאוד חשובים.
I guess Dr. Pierce has very important friends.
אם אתה מסתכל תאריכים מאוד חשובים, אנו רואים כי הבתולה נכחה.
If you look very important dates, we see that the Virgin was present.
אני מאמין לך לשפוך קצת אור על כמה נושאים מאוד חשובים בדבר שוויון בין המינים.
I believe you shed some light on some very important issues regarding gender equality.
כי חסרים לי פה כמה ניירות, מאוד חשובים לי שאני צריכה
Because I am missing some very important papers that I need
אמא כנראה חשבה אלה היו מאוד חשובים אם היא רוצה אותך לשמור סוד.
Mommy probably thought these were very important if she wanted you to keep that secret.
אבל כמה אנשים מאוד חשובים שמו עליך עין, ג'ים.
But some very important people have an eye on you, Jim.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 150. מדויק: 150. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo