הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאחורי הקלעים" לאנגלית

חפש את מאחורי הקלעים ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
backstage behind the scenes behind-the-scenes
in the wings
behind the curtain
behind the scene
back channels
from the wings
Back Stage
offstage
הטלנו מטבע מאחורי הקלעים כדי להחליט מי יופיע ראשון
We had a coin toss backstage to decide who would go first.
תציבו סוכנים מאחורי הקלעים וגם באודיטוריום.
I want agents posted backstage as well as the auditorium.
מאחורי הקלעים פועלת מעבדת אוניברסיטת סטנפורד ששותפה לאקווריום מפרץ מונטריי.
Behind the scenes is a working lab at Stanford University partnered with the Monterey Bay Aquarium.
נמאס לי להיות מאחורי הקלעים בזוגיות.
I'm sick of being behind the scenes in a relationship.
ואני עומד לקחת אותך לסיור מאחורי הקלעים מיוחד.
And I'm about to take you on a special behind-the-scenes tour.
אני הבנתי שעכשיו שהוא ניהל מאחורי הקלעים תהלוכה בשביל שנים.
I realize now he'd been conducting a behind-the-scenes campaign for years.
ובואו לא נשכח את האדם מאחורי הקלעים
And let's not forget the man behind the scenes,
היה לי חשד שקורה משהו מאחורי הקלעים כאן.
I've had a suspicion that something's happening behind the scenes here.
אמשיך את עבודתי מאחורי הקלעים, כמובן.
I'll continue my work behind the scenes, of course.
יש כאן גם לא מעט פעילות מאחורי הקלעים.
There is also quite some activity here behind the scenes.
הייתי מסוגל לקחת את המצלמה שלי צוות מאחורי הקלעים לנסיעה האולטימטיבית, יחד.
I was able to take my camera crew behind the scenes for the ultimate ride-along.
ישנם תרתי משמע מאות אנשים מאחורי הקלעים של הדברים האלו.
There are hundreds of people behind the scenes at these things.
ייתכן שאין לך מושג מה קורה מאחורי הקלעים.
You may have no idea what happens behind the scenes.
עדיין יש לי קול מאחורי הקלעים.
I'd still have a voice behind the scenes.
הכותבים היו מאחורי הקלעים אתמול והתבדחו על המשקל שלך.
It's just... the writers were backstage last night making jokes about your weight.
לא אוכל לסרב למעריצים שיבואו לפגוש אותי מאחורי הקלעים.
Well, I can't very well turn away fans that come backstage.
אתה ראית אותנו יחד, .מאחורי הקלעים, בהצגה
You saw us together, backstage, at the play.
אוקיי, אני הולך לחכות מאחורי הקלעים.
Okay, I'm going to wait backstage.
היי, המנהלת טוענת שכל הבנות היו מאחורי הקלעים לפני ההופעה.
So the director said that all the girls were backstage before the recital.
זה מרתק להיות מאחורי הקלעים של ההזמנה שלך.
It's exciting going behind the scenes of your order.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 881. מדויק: 881. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo