הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאידך גיסא" לאנגלית

חפש את מאידך גיסא ב: הגדרה מילים נרדפות
on the other hand
But then again
מאידך גיסא, אוניית הקרב הייתה חייבת לעצור את הסרבים.
On the other hand, the battleship had to arrest the Serbs
מאידך גיסא, לי יש סיבה.
On the other hand, I've got a reason.
מאידך גיסא, אנחנו לא ממש נדבר הרבה בשבוע השלישי.
But then again we're not really talking much by week three.
מאידך גיסא לחיות בצילו של הר-געש פעיל טומן בחובו סיכונים.
But then again, living on an active volcano is not without its risks.
מאידך גיסא חשבתי שהסי אי איי יטפל בטרדסטון אז אולי אני פשוט לא מעודכן.
But then again, I thought the CIA would handle Treadstone, so maybe I'm just behind the curve.
מאידך גיסא, אם הוא ייכשל, הכס הסקוטי יעבור לגבר הבא בתור, לורד דארנלי.
On the other hand, if he fails, the Scottish throne will go to the man who's next in line, Lord Darnley.
אך מאידך גיסא?
הארמנים בצד אחד והטורקים מאידך גיסא.
The Armenians on one side and the Turks on the other.
הראשון לעשות את זה בהצלחה מבצע ההצלה מים מאידך גיסא.
The first one to do this successfully performs a water rescue on the other.
אתה עדיין בצד אחד של חקירה זו, ואני מאידך גיסא.
You're still on one side of this investigation, and I'm on the other.
גולגולת עם פגיון וכנפיים על אחד, נשר חיל האוויר מאידך גיסא.
Skull with dagger and wings on one, Air Force eagle on the other.
מאידך גיסא, זיווג שכזה יוכל לטמון בחובו יתרונות.
But on the other hand such a match could have its advantages.
ובכן, שמעתי, שכל החדרים תפוסים, אך מאידך גיסא אתה אכן מכיר את הבעלים.
Well, I heard it was all booked, but then again, you do know the owner.
לתביעה, מאידך גיסא, דווקא יש ראיות למכביר, אך אף אחת מהן אינה מובילה אותך למסקנה הרצויה מבחינתם.
The prosecution, meanwhile, has a great deal of evidence, but nothing that leads one directly to the conclusion that they would like.
ובכן, מצד אחד יש לו חוש הומור, מאידך גיסא יש לו קצת של דבר משאלת מוות קורה, אתה יודע?
Well, on one hand he's got a sense of humor, on the other he's got a little bit of a death wish thing happening, you know?
ואני חשבתי על איך המים נעו סביב האצבעות שלי, פתיחה בצד אחד וסגירה מאידך גיסא, וכי שינוי מערכת יחסים שבו הכל היה די דומה, סוג של אותו ובכל זאת שונה.
And I thought about how the water was moving around my fingers, opening on one side and closing on the other, and that changing system of relationships where everything was kind of similar, kind of the same and yet different.
עכשיו הבחירה עבור הרגולטור היא, להתיר הלבנת הון מחד גיסא, או להתיר חדשנות מאידך גיסא.
Now the choice for the regulator is, permit money laundering on the one hand, or permit innovation on the other.
כיסינו את הכביש מאידך גיסא.
We covered the road on the other.
מלא טוניה הארדינג מאידך גיסא, וכשזה קורה, אני חושב שאנחנו יודעים שעוזב מי בבלגן געה בבכי על הרצפה.
Let me tell you, one of them is about to go full Tonya Harding on the other, and when that happens, I think we know who leaves who in a blubbering mess on the floor.
מאידך גיסא, ישנן ירידות בתנובה עקב שינוי אקלים ובעקבות משתנים אחרים.
On the other hand, there is declining yields because of climate change and because of other factors.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 69 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo