הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאמץ" לאנגלית

חפש את מאמץ ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
strain
adopt
exertion
adopted
adoptive
effort endeavor embrace foster embracing
struggle
stress
straining
adopting
effortlessly

הצעות

צורה, אופן פעולה ועיצוב נבראים מחדש ללא מאמץ ב - Adamo.
Form, function and design are recreated effortlessly in Adamo.
אנו עושים מאמץ לחזור לאותם 10 אחוזים.
We are working our way back up to that 10 percent.
החלטתי לעשות מאמץ ולהיות סימפטי גם אני.
I decided to make an effort and be nice, too.
אני לוקחת על עצמי לעשות מאמץ אחרון למניעת מלחמה
I have taken it upon myself to make one final effort to prevent war.
עשינו מאמץ גדול בניסיון להצית אש.
We made a huge effort to try to make fire.
היית מצליח יותר מהגנרל גרנט ובפחות מאמץ.
You'd done better than Grant, with far less effort.
הייתי מצפה מהמשטרה לעשות מאמץ מוצלח יותר
I would think the police department would have made a more successful attempt
מאמץ אנושי חשוב יותר אפילו מחקר החלל.
A human endeavour more important even than man's exploration of space.
או שחשבת להרים אותה על-ידי מאמץ?
Or do you have a mind to raise it by your own endeavours?
אז אנחנו הולכים בסיבובים עושים מינימום התקדמות במקסימום מאמץ
So we go in circles... making minimal progress with maximum effort.
אז הוריתי לאנשיי לעשות מאמץ מיוחד.
So I've ordered my people to make a special effort.
אני מפעיל מאמץ עצום על הלהב.
I'm putting a tremendous amount of strain on the blade.
זה היה מאמץ אחרון לצאת מהריקודים סלוניים
It was a last ditch effort to get out of Cotillion.
מאמץ אחרון להסתתר מהמתקפה הסיילונית, נכון?
Last ditch effort to hide from the Cylon attack, right?
הצב מאמץ את ההיפופוטם שהלך לאיבוד בצונאמי.
Where the turtle adopted the hippo who was lost in the tsunami?
עשית מאמץ מיוחד לא להשתמש בדימוי מדעי?
Did you make a special effort not to use a science metaphor?
אני רוצה שתעשי מאמץ לדבר יפה.
I want you to make an effort to talk nice.
כפי שאמרתי: תעשה מאמץ עם הילד
Like I said: Make an effort with the boy.
אנחנו יכולים לעשות מאמץ כפול להראות כמה אכפת לנו.
We can all make an extra effort to show how much we care.
כן, אנחנו נעשה כל מאמץ אפשרי
Yes, yes, we'll make every possible effort.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2604. מדויק: 2604. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo