הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאמצים גדולים" לאנגלית

חפש את מאמצים גדולים ב: הגדרה מילים נרדפות
great lengths
great efforts
אנחנו עושים מאמצים גדולים להגן על עצמינו מתחבולות הרגילות שלה.
We've been going to great lengths to protect ourselves from her usual tricks.
מישהו עשה מאמצים גדולים כדי למצוא משהו על החתונה.
Someone went to great lengths to find out something about this wedding.
שמעתי מהארי טרומן שאלן עשה מאמצים גדולים עבור אמריקה.
I heard from Harry S. Truman to Allan has made great efforts for the United States.
הדמוקרטיה הצ'יליאנית עשתה מאמצים גדולים, להצעיד את ארצנו קדימה, לעודד את הצמיחה שלה
Chilean democracy made great efforts to move our country forward, to stimulate its growth,
הם עשו מאמצים גדולים בהכנות שלהם.
They went to great lengths for their preparations.
לא נורמלי או לא, מישהו הולך ל מאמצים גדולים לסלק עדות.
Unheard of or not, someone is going to great lengths to dispose of evidence.
עשיתי מאמצים גדולים כדילהישארבחיים, הייתי רוצה להישאר כך.
I've gone to great lengths to keep alive. I'd like to stay that way.
אבל זה היה הרבה יותר מורכב מזה הם עשו מאמצים גדולים כדי לשים כסף בידיו של סמי אוזמקש, כסף שבו הוא קנה נשק מסוכן סמוי.
But it was much more elaborate, they went to great lengths to put money in Sami Osmakac's hands, which he then used to purchase weapons from the undercover agent.
האחים שלי עשו מאמצים גדולים להסתיר ממני משהו.
My brothers went to great lengths to hide something from me.
עשיתי מאמצים גדולים להזכיר לה את זה
I went to great pains to remind her of just that.
אם רציתי שימות, למה יש לי מאמצים גדולים כגון להצילו?
If I wanted him dead, why would I have gone to such great lengths to save him?
אני עושה מאמצים גדולים כדי למצוא אותו.
Well, I've been trying very hard to find him.
הם עשו מאמצים גדולים למצוא את החברה הקטנה שלכם.
They have gone to enormous trouble to find your little friend.
בגלל שהוא עשה מאמצים גדולים לי לקבל מתנה לג'יאיינג, מנחת שלום.
Because he went to great lengths for me to get a gift for Jiaying, a peace offering.
כל מה שאני יודע הוא עשה מאמצים גדולים כדי להספיג מולי.
All I know is it went to great lengths to impregnate Molly.
ובכן, ברור שמישהו עשה מאמצים גדולים כדי לוודא שהיא נעלמה.
Well, someone obviously went to great lengths to make sure she disappeared.
אתם עושים מאמצים גדולים כדי להישאר נסתרים, אבל אני מוריס בק.
You guys try very hard to remain invisible, but I'm Morris Beck -
הם עשו מאמצים גדולים להסתיר ממני משהו, סוד שהם היינו עושים הכל כדי לשמור.
They went to great lengths to hide something from me, a secret they'd do anything to keep.
לואיס, ברור לי שמעולם לא היה קל לך לקבל שותפים חדשים, אבל עשית מאמצים גדולים עם ג"ף.
Louis, I know it hasn't always been easy for you to embrace new partners, but you've made a great effort with Jeff.
אבל עשית מאמצים גדולים עם ג"ף.
All in a day's work.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 51 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo