הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מארגן" לאנגלית

ראה גם: הייתי מארגן
חפש את מארגן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
organizer
organize
arrange
organizing arranging
setting up
putting together
planning
is throwing
organising
hosting
organise
marshal
planner
set up

הצעות

המשתמש חייב להיות מארגן עבור הפעולה CancelCalendarItem.
User must be an organizer for CancelCalendarItem action.
Calendar Late Attendance הוא מספר ההודעות שנשלחו כדי ליידע את מארגן הפגישה שהמנוי יאחר.
Calendar Late Attendance is the number of messages that have been sent to inform the organizer of a meeting that the subscriber will be late.
אפשר למשתתפים להציע מועדים חדשים לפגישות שאתה מארגן
Allow attendees to propose new times for meetings you organize
בעזרתו אני מארגן את תנועת התנגדות המקהלה יורדת למחתרת
With his help, I organize resistance Our choir becomes a clandestine affair.
ואתה מארגן קרב עם מתאבק מקצועי?
And you arrange a fight with a professional wrestler?
שלח פרטי מארגן כאשר בקשת פגישה נדחית בגלל התנגשויות
Send organizer information when a meeting request is declined because of conflicts
פגישה זו בוטלה על-ידי מארגן הפגישה.
This meeting has been canceled by the organizer.
התאם אישית את הודעת התגובה שיקבל מארגן הפגישה:
Customize the response message that the meeting organizer will receive:
אין אפשרות להגדיר את המאפיין 'בר-שליחה' עבור מארגן פגישה.
The Sendable property cannot be set for the organizer of a meeting.
מופעל כאשר מאפיין של מארגן עבר שינוי
Raised when an Organizer's property has been changed
כשאתה מארגן מסיבה אתה לא מתעצל!
When you throw a party, you don't mess around. Laurel!
מארק מארגן מסיבה קטנה אצל ג"ו.
Mark is putting together a little celebration at Joe's.
הצוות הדוקומנטרי מארגן אפטר-פארטי במחסן הערב.
The doc crew's throwing a big after party in the warehouse tonight.
מארגן כדי ישלחו אותם ממקומות שונים.
Distribute them, so that they are sent from different places.
הוא מארגן פגישה בין הסלזרים לאוקראינים.
He's setting up a meeting between the Salazars and the Ukrainians.
ומי מארגן המחאה, או מספק נייר בכנס בינלאומי!
And who organizes a protest, or delivers a paper at an international conference!
הסוכן שלי מארגן לי מסע הופעות בצפון
My agent's promised me a tour in the north.
אני מארגן פסיכולוג מקצועי בהיפנוזה שיהיה במרכז הפיקוד.
I'm arranging for a therapist trained in hypnosis to be at the command center.
נאמר לי שאתה מארגן מסלול מילוט ליתומים.
I was told that you're organizing an escape route for orphans.
אמרתי לך שוגה מארגן מסיבת פרידה עבורי?
I tell you Vega's organizing a going-away party for me?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 686. מדויק: 686. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo