הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מבודד" לאנגלית

ראה גם: מקום מבודד
חפש את מבודד ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
isolated
secluded
remote
insulated
lonely
sequestered
isolate
quarantine
isolating
insulator
desolate
insulate
isolation
solitary

הצעות

נראה כי לא מדובר במקרה רצח מבודד.
Looks like we're no longer talking About one isolated homicide.
בית שיהיה מבודד מהאיומים של עולמות אחרים
A home that would be isolated from the threats of other worlds.
אולי כדאי שנמצא מקום חניה מבודד יותר.
Perhaps we should find a more secluded parking place.
בכל פעם שאני מבודד חתיכות קטנות של המעי הגס שלי.
At a time I secluded small pieces of my own colon.
פניה בשנינות המקום הנבחר צריך להיות מבודד
The chosen place needs to be isolated but clearly visible to the public.
ובכן, במזבלת הגוף הייתה באזור די מבודד.
Well, the body dump was in a pretty isolated area.
וזכור, תחפש איפה הוא הכי מבודד.
And remember, look for wherever he's most isolated.
הסעתי את הסוכנת סקאלי למקום מבודד בג'ורג'יה כדי שתוכל ללדת שם בביטחה.
I drove Agent Scully to a secluded location in Georgia where she could deliver safely.
מבודד מדי, אתה לא חושב?
Isolated too, don't you think?
הוא לא בהכרח צריך להיות מבודד.
He doesn't necessarily have to be isolated.
הוא התרגז, אומר, מבודד.
He got angry, mean, isolated.
יש חדר שבו הוא יכול להיות מבודד ונצפה?
Is there a room where he can be isolated and observed?
הם גירשו אותנו מהעמק, וגמרנו בלחיות כאן בנקיק מבודד.
They drive us from valley, and we end up living here, in isolated crevice.
צ'רלי מבודד המחשב שניקה את החשבון שלך.
Charlie isolated the computer that cleaned out your account.
רק תודיע לי כשזה יהיה מבודד.
Just let me know when it's isolated.
אין שום דבר מלבד בית אחד מבודד כחצי קילומטר משם.
There is nothing except one isolated house about a half km away.
שאר תרצו נשאר מבודד כאן עד שהמחלה תעבור.
The rest of you will remain isolated here until the disease passes.
קיבלתי אותם מבודד ברדיוס של 40 בלוק.
We got 'em isolated in a 40-block radius.
אני פשוט מרגיש מבודד מהקמפוס, אתה יודע?
I just feel isolated from campus, you know?
התא הזה שאתם בתוכו, לדוגמא מבודד לגמרי.
This chamber you're in, for example, is COMPLETELY isolated.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 826. מדויק: 826. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo