הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מבולבל" לאנגלית

ראה גם: קצת מבולבל
חפש את מבולבל ב: הגדרה מילים נרדפות
confused
disoriented
distraught
mixed up
baffled
stumped
flustered
bewildered
fuzzy
confusing
puzzled
rambling
mixed-up
incoherent
muddled
perplexed
addled

הצעות

עכשיו אני יותר מבולבל מאשר בהתחלה!
Now I'm more confused than I was before I started.
ולכן אני מבולבל על האוכל הסיני.
Which is why I'm confused about the Chinese food.
לינדה, הרופא אמר שהוא יהיה מבולבל
Linda, the doctor told us he'd be disoriented.
אטום מדדה מסביב לזירה, מבולבל והמום!
Atom is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed!
כבודו, ברור שמר קריימר מבולבל...
Mr. Kramer is obviously very distraught.
הוא בוודאי כל-כך מבולבל, מהיעדרותה הפתאומית מחייו, מפחד
He's probably so confused by her sudden absence in his life, scared.
התבוננתי ברנן, והוא נראה מבולבל ואיטי.
I was watching Renan, and he seemed confused and slow.
וזה פשוט, כאילו אני מבולבל.
And it's just, like, I'm confused.
הייתי מתי אלמלא אחד עמוק מבולבל שרפה.
I'd be dead if not for one deeply confused Sherpa.
לא משהו מיוחד אבל הייתי פחות מבולבל
Nothing exceptionnal, but I sure was far less confused.
הוא מאוד מבולבל ותקוע עם ספרו.
He's very confused and bogged down with his book.
גבר מבולבל לא יצטרך יתד בידיו.
A confused man wouldn't have a stake in his hands.
הייתי מבולבל מהעובדה שלא הוגשו נגדי האשמות חמורות.
I was confused that no serious charge was ever brought against me.
היא הייתה נודדת היער במצב מבולבל ומבוהל.
She was wandering the woods in a confused and terrified state.
התמזמזת איתי רק בגלל שהיית מבולבל...
You only made out with me 'cause you were confused...
לא, אינני מבולבל אני משוכנע.
No, I am not confused, I'm convinced.
הוא ילד מבולבל ככל הניראה צ'אק.
He's a confused, distraught kid obviously, Chuck.
לפעמים כשצילמנו, הייתי מעט מבולבל.
Sometimes when we were shooting, I was a little bit confused.
כי אני מבולבל מהפעולות שלך, דניס.
Because I'm confused about some of your actions, Dennis.
אתה ילד מבולבל אשר ניסיתי לעזור.
You're a confused kid who I tried to help.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2587. מדויק: 2587. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo