הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מבטא" לאנגלית

חפש את מבטא ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
accent
pronunciation
express
pronounce
voice
pronouncing
articulating
phrase
expresses expressing

הצעות

70
מדברת ד"ר מקנלי מאוניברסיטת מבטא מזויף.
This is Dr. McNeely from the Fake Accent University.
מבטא מדטרויט, נראה כאילו מסוגל להניף מכונית?
Detroit accent, looks like he can dead-lift the back of a car?
התחלתי להתנסות עם נושאים אחרים, ביניהם - למשל - מבטא.
I started experimenting with other subjects, among them, for example, pronunciation.
מה שהנכון מבטא מהשם האחרון שלך?
What's the correct pronunciation of your last name?
כך אני מבטא את הידידות שלי.
It's how I express my friendship.
[מבטא אמריקאי] פנסי ריקוד?
[American accent] Fancy a dance?
[מבטא רוסי] ולמה אני צריך לסמוך עליך?
[Russian accent] And why should I trust you?
אבל הוא לא הבין שיש לי מבטא ספרדי.
But he never realized that I have a Spanish accent.
אלה סימני מבטא שנועדו לייצג קולות שהם זרים ללטינית.
They're accent marks used to represent sounds That are alien to latin.
היה איש שהיה לו מבטא צפון קוריאה.
There was a man who had the North Korean accent.
איזה סוג מבטא ספרדי, אסייתי, רוסי?
What kind of accent... Spanish, Asian, Russian?
[מבטא רוסי] אביך לא אוהב אותך.
[Russian accent] Your father doesn't love you.
הוא מעין כדור הריסה בעל מבטא צרפתי.
He's like a wrecking ball with a French accent.
ג'ין [מבטא דרומי] וטוניק.
[Southern accent] Gin and tonic.
גם מבטא של בריסל אין לך.
Really? You don't have a Brussels accent either.
הבחור הגדול, הוא דיבר עם איזה מבטא אירופאי.
The bigger guy, He spoke with some kind of european accent.
אתה לא יכול ללמוד מבטא כזה מספר.
You don't learn that accent in a book.
האם אני מזהה מבטא אמריקני נוסף?
I say, do I detect another American accent?
עיניים ירוקות, מבטא אמריקאי, התנהגה יותר כמו מאהבת.
Green eyes, American accent, acted more like a mistress.
אני חושב שיש לי עדיין קצת מבטא
I think I have yet a little accent.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1233. מדויק: 1233. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo