הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מביש" לאנגלית

חפש את מביש ב: הגדרה מילים נרדפות
shameful
disgraceful
awkward
dishonorable
dishonourable
egregious
discreditable
embarrassing
shame
shaming
shamefully
אני לעולם לא אחזור ל שהמקום מביש.
I'll never go back to that shameful place.
זה היה מביש, מחפיר אבל זו לא היתה אהבה.
That was shameful, disgraceful, but it was not love.
אני חושבת שזה מביש מה שאת עושה
I THINK IT'S DISGRACEFUL WHAT YOU'RE DOING.
זה מביש כל הקבצנים האלו פה!
It's disgraceful, having these bums here!
שמתי את שלי במצב מביש ביותר.
I put Shelly in a really awkward position.
אנחנו יכולים לפחות להודות שזה היה ניסיון מביש?
Can we at least acknowledge that this is awkward?
ואנחנו מקבלים בתמורה גילוי מביש של גזענות.
And we get repaid with this disgraceful display of racism.
המוח מתעתע מביש כאשר אנו רוצים משהו יותר מדי.
The mind plays shameful tricks when we want something too much.
אתה מסתיר סוד מביש, קלרוס.
You're hiding a shameful secret, Carlos.
במצב כזה, אין שום דבר מביש בכניעה מכובדת.
In a position like this, there's nothing disgraceful about honourable surrender.
התאבדות היא מעשה מביש, במיוחד לחייל.
suicide is a disgraceful act, especially for a soldier.
זה אכן מביש ביותר הוד קדושתך.
It is indeed most shameful, Your Holiness.
אם אתקשר אליה זה יציב אותי במצב מביש.
Calling her would put me in a very awkward position.
בריאות הנפש היא נושא מביש, בעיקר במשפחות אפרו-אמריקאיות.
Mental health is such a shameful subject, especially for African-American families.
זה מביש לקרוא את עצמנו חיל הים.
It is shameful to call ourselves a navy.
אליהו האצילי, מעונה על ידי סודות קבורים לאורך זמן, מביש.
The noble Elijah, tormented by long buried, shameful secrets.
חוסר האמון שלי שלך היה מביש.
My mistrust of you was shameful.
אין שום דבר מביש בקשר לפאולין.
There's nothing awkward about Pauline.
הדברים שאתם מוכנים, לעשות רק בשביל כסף זה מביש.
The things you're willing to do just for some money, it's shameful.
אני רק אמרתי שזה מאד מביש לנהוג כך באח מוסלמי?.
I just said it was a disgraceful way to treat a Muslim brother.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 459. מדויק: 459. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo