הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מבעוד מועד" לאנגלית

ahead of time
beforehand
way in advance
timely fashion
in time
היא ידעה שהתאונות האלה יתרחשו מבעוד מועד.
She knew the accidents were going to happen ahead of time.
כל הירקות נשטפו מבעוד מועד על מנת להבטיח ניקיון.
All the vegetables were washed ahead of time to ensure cleanliness.
אני מנסה ליצור חיבור עם כל אחד מחברי הקהל, מבעוד מועד.
I'm trying to forge a connection with each audience member beforehand.
עכשיו, זה מה שהייתי רוצה שתדע הפעילות הראשונה שלו שתפריע לי ואני, לא אשמע עליה ממך מבעוד מועד
Now what I want you to know: His first activities impinging on me I don't hear about beforehand from you,
וכבני-אנוש, אנו טובים הרבה יותר בזיהוי הבעיות מבעוד מועד, ובסופו של דבר אנו מוחצים אותן
And as humans, we are far better at seeing the problems way in advance, but ultimately we knock them down.
וכבני אנוש, אנו טובים יותר בהבחנת הבעיות מבעוד מועד, אבל בסופו של דבר, אנו נמחץ אותן אז בואו נסתכל על מה שהיה במאה האחרונה לראות לאן אנחנו הולכים.
And as humans, we are far better at seeing the problems way in advance, but ultimately we knock them down. So let's look at what this last century has been to see where we're going.
אבל אני רוצה רשימת שאלות מבעוד מועד, והחיים האישיים שלי מחוץ לתחום.
But I want a list of questions ahead of time, And my personal life is off limits.
זה אינו ביקור רשמי, גנרל, אך רציתי להזהירך מבעוד מועד.
This isn't an official visit, general, but I wanted to warn you ahead of time.
אין דרך לדעת מבעוד מועד אבל מרגע זה אני צריך שכולם
There's no way of knowing ahead of time.
אין דרך לדעת מבעוד מועד
There's no way of knowing ahead of time.
הגעתי לשם מבעוד מועד.
I got there ahead of time.
הרשתי לעצמי לקרוא את הבולשת מבעוד מועד.
I took the liberty of calling the FBI ahead of time.
כשקרוז מגיע אומרים לכולם מבעוד מועד:
When Cruise comes up, everyone's told in advance,
תפסת אותי מבעוד מועד, מיליידי.
You've just caught me, m'lady.
החריגות האלו קיבלו היתר כיוון שהנוסעים האלה ביקשו רשות מבעוד מועד.
Those exceptions were all permitted because those flyers asked for permission in advance.
אתם מתבקשים לעזוב את המרינה, מבעוד מועד.
So please leave the marina in a timely fashion.
לדבריו מיס בקסטר מצאה אותו מבעוד מועד.
He says Miss Baxter found him in time.
אני רגיל נשלח החוצה מבעוד מועד.
I'm used to being sent out at a timely fashion.
אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, להסגיר אותו מבעוד מועד תהיה טעות גדולה.
Mr. President, with all due respect, turning him in prematurely would be a huge mistake.
אני חושבת שהרוצח בחר את האתר במיוחד, וחפר מבעוד מועד.
I think the killer chose this site, specifically, and dug it in advance.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67. מדויק: 67. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo