הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מבריק" לאנגלית

ראה גם: רעיון מבריק
חפש את מבריק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
brilliant
bright
shiny
glossy
shining
clever
polished
spotless
shine
polish
smart gloss
slick
scintillating
sharp
glowing

הצעות

מבריק שמעתי הרגע בחזרה ממנהל חשבונות משפטי
Brilliant. I've just heard back from a forensic accountant
יש לך ספר מבריק לקריאה אחר הצהריים?
Have you got a brilliant book for the read-through this afternoon?
וזהו בחור מבריק, אדם חרוץ ופיגמי.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.
יצירתיות גדולה יכולה להפיץ סבלנות, ניצחון החירות, לגרום לחינוך להישמע כרעיון מבריק
Great creativity can spread tolerance, champion freedom, make education seem like a bright idea.
אתם רואים כמה הכל מבריק וזגוגי?
Do you see how they're all shiny and glassy?
אבל בגלימה עם שרביט וכובע שחור מבריק
But in a cape with a wand and a shiny black top hat...
אבל להביא רופא מבריק במיטה לידי?
But getting a brilliant doctor in the bed next to me?
בעלי איש מבריק שמותר לו רק להיכשל.
My husbands a brilliant man who's only allowed to fail.
אתה מבריק, יש לך המון נסיון
You're brilliant, you got a ton of experience.
המבקרים אמרו שהוא מבריק היו עיתונאים וראיונות
The critics said it was brilliant, there were reporters and interviewers.
אני זו שמקבלת מתמחה מבריק חדש.
I'm the one that's getting a brilliant new intern.
ראיתי את המחזה שלך אתמול היית מבריק.
I saw your play last night, and you were brilliant.
לצ'אנינג יש ראש מבריק, גברת פרסונס
Channing has a brilliant mind, Ms. Parsons, but
היית מבריק, גיבור והפרס שלך מחכה.
Now, you've been brilliant, a hero, and your reward is waiting.
רופא מבריק בצווארון ניתוחים לכל החיים!
Brilliant doctor, in a surgical collar all his life!
עד כמה מבריק אתה צריך להיות כלומר
How brilliant do you have to be? I mean -
עדיין, האשה ילדה מוח מבריק.
Still, the woman gave birth to a brilliant mind.
וג'ושוע פושע מבריק המתמחה בפריצה לאזורים בלתי חדירים.
And Joshua is a brilliant criminal with expertise in breaking into impenetrable areas.
אני לא מתיימר להיות איזה פסיכולוג מבריק.
I don't claim to be some kind of brilliant psychologist.
הכל בגלל מקס ועריכה שלו מבריק.
It's all because of Max and his brilliant editing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4147. מדויק: 4147. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo