הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מגוון" לאנגלית

ראה גם: מגוון רחב
חפש את מגוון ב: הגדרה מילים נרדפות
variety
range
diversity
array
assortment
eclectic
diverse
various
varied
versatile
assorted
nuanced
motley
biodiversity
diversified

הצעות

PowerEdge T100 יכול לספק לעסקים קטנים את הגמישות הדרושה לעבודה עם מגוון של סביבות עסקיות.
The PowerEdge T100 can give small businesses the flexibility necessary to work with a variety of business environments.
מד עבור Windows Forms מספק את היכולת ליישם מגוון של מדים ולוחות מחוונים אינטראקטיביים עשירים.
Gauge for Windows Forms provides the ability to implement a variety of rich interactive gauges and dashboards.
Dell מספקת מגוון של משאבים המסייעים לעסקים קטנים.
Dell provides a range of resources to help small business.
תוכנית ספק השירות המאושר של Dell מתוכננת לספק לשותפים מגוון של יתרונות.
The Dell Authorised Service Provider program is designed to provide partners with a range of benefits.
וכאן יש לנו מגוון רב: כאן הדברים מתפתחים מהר.
Now, over here there's great diversity: that's where things are evolving fast.
אתר הצעות מיוחדות לזמן מוגבל על מגוון של מוצרי טכנולוגיה של Dell.
Find special limited-time offers on a range of Dell technology.
Dell מספקת מגוון של תכונות, לרבות מצלמות אינטרנט ותבניות מסך רחב, המיועדות למשתמשים שעובדים עם יישומים מרובים בו-זמנית.
Dell offers a range of features, including webcams and widescreen formats designed for users who work with multiple applications simultaneously.
Dell מספקת מגוון מקיף של מחשבי מחברת.
Dell offers a comprehensive range of laptops.
מערכת ההפעלה Windows 7 כוללת מגוון של מהדורות המיועדות לסייע לעסקים מכל הגדלים לעבוד ביעילות רבה יותר.
The Windows 7 operating system has a range of editions designed to help businesses of all sizes work more effectively.
הצטרף לשיחות בין מנהלים ובין המהנדסים של Dell, שיצרו ותיחזקו מגוון של פתרונות ומידע לגבי וירטואליזציה.
Join the conversations between administrators and Dell engineers who have created and maintain a range of solutions and information about virtualization.
Photoshop יכולה לבנות מגוון של עצמים תלת-ממדיים בסיסיים, תוך שימוש בשכבות דו-ממדיות כנקודת ההתחלה.
Photoshop can build a variety of basic 3D objects using 2D layers as a starting point.
הצוות יבדוק את המחשב באמצעות מגוון של הליכים ושיטות.
The team will forensically mine the computer using a variety of procedures and techniques.
מהגנה מפני גניבה ועד אבטחת נתונים בסיסית, OptiPlex 380 מספק מגוון של אפשרויות אבטחה המסייעות להגן על עבודתך.
From protection against hardware theft to basic data security, the OptiPlex 380 offers a range of security options to help safeguard your work.
אחותך אמרה שהרווחים יהיו של מגוון ה...
Your sister said the profits would be of the buttload variety.
וכשיש מגוון אינסופי שכזה, אין נורמה.
And where there is such infinite variety, there's no norm.
באמצעות תהליך פשוט זה, ניתן ליצור מגוון מדהים של צורות.
Through this very simple process, we can create an astounding variety of forms.
מתוכננים עבור העסק שלך ומציעים גמישות עם מגוון של מחירים ורמות ביצועים.
Designed for your business and offer flexibility with a range of value and performance.
ובהתאם למסורת של Dell, ההתאמה האישית ממשיכה גם מבפנים עם מגוון של פתרונות אלחוט מעולים ומבחר של אפשרויות גרפיקה.
And in true Dell fashion, the personalisation continues inside with a range of outstanding wireless solutions and a choice of graphics options.
גמישים במיוחד עם מגוון של תמורות וביצועים.
Highly flexible with a range of value and performance.
Illustrator מספקת מגוון אפשרויות לעיצוב תווים אסייתיים.
Illustrator provides a variety of options for formatting Asian characters.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1249. מדויק: 1249. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo