הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מגזים" לאנגלית

חפש את מגזים ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
exaggerate
overestimate
overdo
exaggerator
overreacting exaggerating
out of line
overdoing it
go too far
go that far
overstating
being dramatic
overstate
pushing it
exaggeration

הצעות

מגזים בואי איתי למרפאה שלי, אימא
Exaggerate? You come with me to my clinic, Mother.
אני מגזים, אבל ברצינות, המחירים אצלי ממש בעננים.
I exaggerate, but more seriously, my prices are very high.
מזל שאתה לא מגזים, אמא.
It's lucky you don't exaggerate, Mama.
האנליסט שלי אומר שאני, מגזים בזכרונות הילדות
My analyst says I exaggerate my childhood memories.
מר גולד, בבקשה, אתה מגזים.
Mr. Gould, please, you exaggerate.
אתה מגזים בסכנה", אדוני" "קיים.
You exaggerate the danger, sir.
אתה מגזים באופי שלו ל להצחיק את הקורא, נכון?
You exaggerate his character to make the reader laugh, right?
ואתה מבין אדוני, אני לא מגזים.
And you do understand, sir, I'm not exaggerating.
יוזף, אולי אתה מגזים קצת...
Josef, maybe you're overreacting a little...
ביקשת שאודיע לך אם הוא מגזים.
You asked me to tell you if he went too far.
שני גברים עם חרבות ומגנים מילר, אתה תמיד מגזים.
Two guys with swords and armour - Miller, you're always overreacting.
ואשלח אותך לבדך אתה באמת מגזים.
You are seriously overestimating my trust in you.
טוב, אני מקווה שאתה לא מגזים.
[Laughs] Well, I hope you're not overdoing it.
אם את רואה שהוא מגזים, תיידעי אותי
If you see him do anything out of line, let me know.
למען האמת, הוא די מגזים לאחרונה.
Actually, he's kind of been going overboard lately.
אך אתה צודק פומפיוס מגזים במאמציו.
But you're right, Pompey overreaches.
טוב, עכשיו אתה באמת מגזים.
Okay, now you're really pushing it.
אולי אתה מגזים ביחס שלך, בנאדם.
Maybe you got way too much attitude, man.
בקסטר אהוב, אבל הוא מגזים עם העונשים.
Baxter is well-liked, but he's all over the map with sentencing.
את יוצאת לדייט עם מישהו אחר ואני מגזים.
You go on a date with another guy, and I'm overreacting.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 620. מדויק: 620. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo