הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מגיב" לאנגלית

חפש את מגיב ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
respond
react
unresponsive
responsive
reactive
reactor
responder
responding reacting reacted
responded
non-responsive
commenting
answer
counter

הצעות

102
וזה היה באמת בזמן שתהיתי מדוע המחשב לא מגיב לקול?
And it was really at the time I was wondering why doesn't the computer respond to sound?
בכל שלב, אתה אנשים מגיב באלימות.
At every step, you people respond with violence.
ככה כל אחד היה מגיב זה לגמרי בסדר
It's how anyone would react. That's absolutely right.
הוא לא מגיב טוב בנוגע לדברים מסוימים.
He doesn't... react well to certain things.
הוא היה מגיב, שעמל שער.
He was unresponsive, had a labored gate.
איך אתה חושב שהוא היה מגיב?
How did you think he would react?
הוא ילד מתוח שלא מגיב טוב ללחץ.
Look, he's a nervous kid who doesn't respond well to stress.
ומה אם הוא לא מגיב היטב?
And what if he doesn't respond well?
שוק המניות לא תמיד מגיב רע לממשלה אדומה.
The stock market does not always react badly to a red government.
אני מגיב למודעה פרטית שנשלחת למישהו שמכיר מישהו
I respond to a personal ad That gets sent to somebody who knows somebody
איך אתה מגיב להאשמות אלה הסוכן מולדר?
How do you respond to these allegations, Agent Mulder?
אז זה היה מגיב מאוד מסוכן לפטריות מודרניות.
So it would react very dangerously to a modern fungicide.
אני לא מגיב היטב לאלימות, סולומון.
I don't respond well to violence, Solomon.
אז תחכה עד שאני אסיים לפני שאתה מגיב.
So, please, just wait till I'm done before you respond.
תאבד ילד, ונראה איך אתה מגיב?
You lose a child, and let's see how you react.
הוא לא מגיב מלבד שאלה מפעם לפעם.
He doesn't react beyond asking an occasional question.
אני לא יודע איך היית מגיב.
I didn't know how you would react.
לצערי, אני לא מגיב לאיומים.
I don't respond to threats, so...
במהלך ההפעלה נסגר מופע קיים לא מגיב של Outlook.
During launch an existing non-responsive instance of Outlook was closed.
אמונה מרומזת בך ואתה מגיב לכך.
An implicit faith in you and then you respond to it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2379. מדויק: 2379. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo