הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מגיע" לאנגלית

חפש את מגיע ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

642
383
מגיע לך יותר מהמינימום שנדרש כדי להתקיים.
And you deserve more than the bare minimum needed to survive.
לא מגיע לגיסי למות בגלל זה.
My brother-in-law doesn't deserve to die because of this.
התקשר אליי בבקשה בהקדם האפשרי כשאתה מגיע ללונדון.
Please call me as soon as possible when you arrive in London.
המיקום שאתה מנסה להגדיר מגיע מ - SymbolResolver. מיקומי SymbolResolver הם לקריאה בלבד.
The location you are attempting to set comes from a SymbolResolver. SymbolResolver locations are read only.
זו תמיד היתה הבעיה כשזה מגיע ללחימה במלחמות.
That's always been the harder problem when it comes to fighting wars.
אנחנו לא כ"כ מצליחים כשזה מגיע לביטוח.
We're not doing that well when it comes to insurance.
זה מגיע לכמה טריקים כאשר אנחנו מודדים יעדי פיתוח
It's coming into some tricky things then when we are measuring MDGs.
אבל כשזה מגיע להגשמה, זאת אמנות.
But when it comes to fulfillment - that's an art.
כל Latitude XT מגיע עם אחריות מוגבלת למשך 3 שנים הכוללת שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא.
Every Latitude XT comes with a 3-year Limited Warranty including Next-Business-Day On-Site Service.
שם חוזר לא צפוי מגיע מה - OData Entry לממיר השורות.
Unexpected repeated name coming from the OData Entry to row converter.
דיברנו על ההתלהבות? זה מגיע.
We were talking about the rapture? It's coming.
Vostro מגיע יחד עם כלים מובנים לניהול על ידי עובדים לא טכניים.
Vostro comes complete with built in tools for management by non technical workers.
AX4-5 מגיע עם Navisphere Express, ממשק משתמש אינטואיטיבי המפשט את ההתקנה ואת התפעול, ומאפשר למשתמשים להקצות קיבולת חדשה בתוך שניות.
The AX4-5 comes with Navisphere Express, an intuitive user interface that simplifies installation and operation and allows users to allocate new capacity in seconds.
ומשם סנטה קלאוס מגיע בחג המולד.
And this is where Santa Claus comes down at the time of Christmas.
כשזה מגיע להתערבות, המידע מאוד ברור.
When it comes to engagement, the data is very clear.
ברגע שעשינו זאת, מגיע השלב החישובי.
Once you've done that, then there's the computation step.
טוב, הרבה מהטעם מגיע מהמחבת הישנה הזאת.
Well, a lot of the taste comes from this old skillet.
אבל אני רוצה להיות בדירה כשבעלי מגיע.
But I want to be in the apartment when my husband arrives.
ושהוא מגיע יעזור לעורר אחר כמוך לעקוב.
And showing up will help inspire others like you to follow.
זהטעיםבאמת וזה מגיע זה האדום הבקבוק?
It's really delicious And it comes in this red bottle?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42779. מדויק: 42779. זמן שחלף: 176 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo