הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מגן" לאנגלית

ראה גם: מגן עדן
חפש את מגן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

ובגלל שיש לי מגן אנושי גברת פנקייק
And because I have a human shield. Mrs. Pancakes!
למבנה המרכזי יש מגן אנרגיה כלשהו.
The central building is protected by some kind of energy shield.
מטרת הblob המוגן אינה מתאימה לערך המטרה הצפוי עבור מופע מגן נתונים זה.
The purpose of the protected blob does not match the expected purpose value of this data protector instance.
אני מגן של העיר ותושב פיה טובה.
I'm the town's protector and resident good fairy.
לא, אני מתעקש שאני מגן הנישואין...
No, I insist that I am a defender of marriage...
אנחנו מחפשים מגן הציבור הבכיר, אלכס פולק.
FBI. We're looking for the senior public defender, Alex Pollack.
אדוני, איבדנו את מגן ההדף האחורי
Sir, we just lost the main rear deflector shield.
גנרטור שדה-הכוח מסוגל להדוף פצצות רבות כמו מגן עצום.
The field generator can repel the force of many bombs like a great shield.
גיבור החופש מגן החירות דרומית לארבעים בלינקולן
Hero to freedom, defender of liberty South of the forty on Lincoln
אז, שיחקתי שרביט של מגן מקוון.
So, I was playing Scepter of Shield online.
ובכן, מה מביא את מגן הקדושים ללאראמי?
Well, what brings the Defender of the Saints to Laramie?
מגן האדם הפשוט, המואשם לשווא.
Defender of the common man, the misaccused.
בגלל שאתה לא המנהל של מגן.
Because you're not the Director of SHIELD.
הם מספקים יותר של מגן מגן מכמה נשק גרעיני.
They'll provide more of a protective shield than a few nuclear arms.
Microsoft Azure Rights Management מגן על הדואר האלקטרוני והמסמכים שלך ועוזר לך לשתף נתונים אלה באופן מאובטח עם עמיתיך.
Microsoft Azure Rights Management safeguards your email and documents, and helps you securely share this data with your colleagues.
ולהבדיל ממעסיקך הנוכחי אני מגן על אלו העובדים עבורי.
And, unlike your current employer, I protect those who work for me.
ואלו האנשים שעליהם אתה מגן בכאביך!
And these are the people you protect with your pain!
בוא אלינו, נכניס אותך למעצר מגן.
Come on in and we'll place you in protective custody.
כי אם ידעת ואתה מגן עליה...
'Cause if you knew and you're protecting her...
מגן הנועד ליצור כיס זמני סביב גופך.
A shield, to create a temporal pocket around your body.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5118. מדויק: 5118. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo