הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מגרה" לאנגלית

חפש את מגרה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
stimulating
hot
drawer
turn-on
stimulate
excite
titillating
arousing
appetizing
provoke
Maigret
turning

הצעות

אני כבר מכירה אותם זה מאוד מגרה.
I already know them, they're extremely stimulating.
גברים רק רוצה לתקן אותם ולעבור על משהו מגרה יותר.
Men just want to fix them and move onto something more stimulating.
הצליל מגרה, וריח הגריז שמרוח עליו.
The hot sounds, the smell of grease crashing in on him.
מה זאת אומרת - זה לא מספיק מגרה!
What do you mean nobody's ordering it? - It's not hot enough.
האיש לא פתח מגרה במשך כל התקופה שהוא היה כאן.
The man never opened a drawer the whole time he was here.
אילו אני שומע מרענן וכנראה גם מאוד מגרה.
Which I hear is refreshing and apparently also very stimulating.
אני מתכוון, היא שיחה מגרה.
I mean, she's a stimulating conversationalist.
אני מגרה את היפוקמפוס כמה שאני יכול בלי לגרום לנזק תמידי.
I'm stimulating the hippocampus as much as I can without causing permanent damage.
הדוקטור מגרה את החלק של צלצולי הטלפון במוח שלך.
The doctor's just stimulating the phone-ring part of your brain.
לימוד כבר לא מגרה אותך מספיק, שרלוק?
Is teaching not stimulating enough for you anymore, Sherlock?
והיא ביזבזה את השעה האחרונה מגרה הפיטמות שלי.
And she spent the last hour stimulating my nipples.
זה פשוט זרם חשמלי חלש מגרה קצות עצבים.
That's just the weak electrical current stimulating nerve endings.
שחור ולבן דפוס שברון יהיה הרבה יותר מגרה לנוירונים המתפתח שלו.
A black and white chevron pattern would be much more stimulating to his burgeoning neurons.
הלקוחות משלמים 1,000 דולר בשביל שיחה מגרה.
Right, your clients just pay $1,000 a pop for stimulating that it?
להילחם עם אודין נראית לי דרך מגרה יותר לבלות שעה.
Doing battle with Odin seems like a more stimulating way to spend an hour to me.
מארק, אתה אדם חזק ואדיב, אבל ג'ייסון יותר מגרה מבחינה אינטלקטואלית
Mark, you are a strong and attentive man, but Jason is more stimulating intellectually.
אני מגרה את תאי ההנאה של כוכב הים הזה.
I'm stimulating the pleasure cells of this starfish.
לעתים קרובות אני כבר נמצא החברה שלך כל כך מגרה.
I've often found your company so stimulating.
אם כי אני בטוחה שהיתה לך פגישה מגרה.
Although I'm sure you had a stimulating meeting.
מבחינה אינטלקטואלית, זה מגרה למדי, ו, אה
Intellectually, it's quite stimulating.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 369. מדויק: 369. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo