הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מדביק" לאנגלית

חפש את מדביק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
glue
stick
paste
infecting infects
catching
pasting
gluing
taping
infect
tape
contagious
למה הוא מדביק להם את העיניים.
Why does he glue the eyes open?
אמא, אני מדביק נייר במרתף כל היום!
Mom... I glue paper in a basement all day!
אני מדביק את האריזות על הקיר.
I stick the packets on the wall.
הוא קרא לזה "מדביק בצ'יק"
He called it "the sick stick."
אתה מדביק אותו לאזור הפגוע בגוף שלך.
You paste it to the affected area of your body.
כאשר אתה מדביק תמונה, היא רק נייר ודבק.
When you paste an image, it's just paper and glue.
למה הוא מדביק את עצמו לדברים?
Why does he glue himself to stuff?
אני ראיתי את הילד הזה מדביק את היד שלו לפנים.
I watched that kid glue his hand to his face.
זה מדביק את כל המדינה כמו זיבה
It's infecting the whole country like the clap.
בעבר הייתי מדביק את הקרסוליים שלי.
I used to have to tape my own ankles.
ולמה אתה מדביק את המדבקות הללו?
and why are you putting this stickers?
ועכשיו הוא מדביק את כולם בסטנדרטים הנמוכים שלו.
And now he's infecting everyone with his low standards.
ניקולאי מדביק ספרי תנ"ך בנגיף מסוג חדש.
Nicolae is infecting Bibles with some new kind of virus
אני רק מדביק את הפער חצי מהזמן.
I'm just catching up half the time.
הוא היה מדביק שטיחים בחנות הכלבו ג'ורדן.
He was a carpet layer for Jordan Marsh.
אחי קצת מקנא בי כי אני מדביק אותו.
My brother's a little jealous 'cause I'm catching up to him.
שיש מישהו אחר כל מעלי, מדביק אותי?
To have someone else all over me, infecting me?
היא טוענת מדביק המשכיר היתה תאונה.
She claims infecting the landlord was an accident.
אני תמיד מדביק את הסיסמאות שלי למגירה העליונה.
I always tape my password to my top drawer.
נשמע לי כמו סוציופת שלא מזיז לו כמה הוא מדביק.
Sounds to me like a sociopath who's not concerned with how many people he infects.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 362. מדויק: 362. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo