הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מדיה" לאנגלית

ראה גם: מדיה חברתית
חפש את מדיה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

72
או "באיזה מדיה אתה עובד"
or "What kind of medium do you work in?"
הרגע הכנסת אמצעי מדיה עם תכנה המיועדת להפעלה אוטומטית.
You have just inserted a medium with software intended to be automatically started.
הרגע הכנסת אמצעי מדיה עם תמונות דיגיטליות.
You have just inserted a medium with digital photos.
Clip Organizer מחפש במחשב שלך תיקיות המכילות קבצי מדיה.
Clip Organizer is searching your computer for folders containing media files.
אפשרות זו דורשת שתבחרו מדיה שניתנת להפעלה בנגן QuickTime.
This option requires that you select media that is playable in the QuickTime player.
הדפס ישירות מכרטיס הזיכרון באמצעות החריצים המובנים של כרטיס מדיה וקישוריות PictBridge.
Print directly from your memory card using the built-in media card slots and PictBridge connectivity.
שרת הקצה לגישה ל - Lync של השמע/וידאו מקבל בקשות עבור יציאות מדיה של TCP.
The Audio/Video Lync Edge server is accepting requests for TCP Media ports.
ומה ידעתי באותה תקופה על מערכות מדיה?
And what did I know at that time about media systems?
איפוא שהוא בהמשך פתחנו חברה לניהול מדיה
Somewhere down the road we opened a media management center.
ניתן להבהיר או להכהות את ממשק Adobe Bridge לשיפור התצוגה המקדימה של קובצי מדיה דינמית.
You can brighten or darken the Adobe Bridge interface to better preview dynamic media files.
לקוחות יכולים להשתמש בתכונות Windows 10 כדי להקליט ולשדר סרטוני מדיה של משחק זה.
Customers can use Windows 10 features to record and broadcast clips of this game.
השתמשו בפרופיל זה אם בכוונתכם לשלוח מסמך לסוגי מדיה מרובים.
Use this profile if you plan to send a document to multiple types of media.
לפעמים לקוחות עשויים להתקשות לזכור היכן אחסנו מדיה, לכן Dell הוסיפה תכונה שנקראת SyncUP.
Sometimes your customers may find it difficult remembering where they stored their media, so Dell has added a feature called SyncUP.
שתף מדיה ופריטים נוספים באמצעות המארגן המשפחתי Cozi.
Share media and more using the Cozi family organizer.
Microsoft Office Online מספק אלפי תבניות, נושאי עזרה וקליפי מדיה כדי לסייע לך לבצע את הפרוייקטים שלך.
Microsoft Office Online provides thousands of templates, Help topics, and media clips to help complete your projects.
אנחנו גם מייצרים מדיה עבור העברה לציבור - חינם דרך אתר CyArk.
We also produce media for dissemination to the public - free through the CyArk website.
הפעלת שיתוף מדיה כגון תמונות, וידאו ומוזיקה באמצעות DLNA
Enable sharing of media, such as photos, videos and music, with DLNA
נא להתקין את התוספים הדרושים ולהפעיל מחדש את Totem כדי שניתן יהיה לנגן מדיה זו.
Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play this media.
אספקת תכונות שילוב עם MeeGo, לרבות לוח מדיה מותאם אישית.
Provides MeeGo integration, including a custom media panel.
קראתי איפשהו שהוא אמן מדיה מבטיח.
I read somewhere that he was a promising media artist.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 648. מדויק: 648. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo