הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מהחינוך" לאנגלית

כך שזה היה חלק מהחינוך הרשמי שלי
So it was with my formal education, as well.
זה חלק מהחינוך של ניקול כמועמדת לדוקטורט.
It's part of Nicole's education as a PhD candidate.
אמי התעקשה, כחלק מהחינוך שלי.
My mother insisted; part of my education.
ילדים צריכים לדעת שלהורים אכפת מהחינוך שלהם.
Children need to know their parents care about their education.
כחלק מהחינוך שלו, אתה מבין.
As part of his education, you understand.
ובכן, אכפת לנו מהחינוך של הילדים שלנו.
Well, we care about our kids' education.
אז אתה יכול לשכוח מהחינוך, מהסביבה וממימון של אמנויות.
Then forget education and the arts.
להוריד את האייפוד זה גם חלק מהחינוך שלך.
This is also part of your education.
כלום לא חשוב יותר מהחינוך שלך?.
Nothing is more important than your education.
זה חלק מהחינוך של כל אישה צעירה, לא?
It's part of a young lady's education, isn't it?
זה טירוף להרשות לילד להנות מהחינוך שלו או לחיות עם ההורים שלו.
It's madness to allow a child to enjoy his education or live with his parents.
אם נראה לפעמים שהחזקים נטפלים לחלשים, זה רק חלק מהחינוך שלהם.
If it seems at times that the strong prey on the weak, that's part of their education.
עכשיו, לא רק שיש לנו הרבה יותר חינוך, ושהרבה מהחינוך הזה הוא מדעי, ואתה לא יכול לעשות מדע בלי לסווג את העולם.
Now, not only do we have much more education, and much of that education is scientific, and you can't do science without classifying the world.
תחשוב על זה כחלק מהחינוך שלך
Think of it as part of your education.
הכל חלק מהחינוך שלך.
It's all part of your education.
זה לא חלק מהחינוך שלי
Hatred wasn't part of my education.
זה גם חלק מהחינוך שלך.
This is also part of your education.
אז התקשרתי לגב' מק'נייט, מהחינוך הגבוה האלטרנטיבי "כל אחד מלמד אחד"
So I called Mrs. McKnight from Higher Education Alternative Each One Teach One.
נלקחתי מהחינוך הפרטי ונאלצתי לעבור לבית ספר רגיל.
I'd be taken out of private education and forced to go to a normal school.
האם שהייה בחו"ל צריכה להוות חלק בלתי נפרד מהחינוך של הילד?
Should spending time abroad be made an integral part of every child's education?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 63 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo