הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מהירות" לאנגלית

חפש את מהירות ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

174
37
36
למבקש יש גישה לאתר SharePoint ברשת בעלת מהירות גבוהה
The requester has access to the SharePoint site on a high speed network
לאפשר מהירות גבוהה יותר של העברת נתונים וביצועי רשת משופרים עם המתאם המשולב לרשת 10/100/100 Gigabit.
Enable greater data transfer speed and network performance with the integrated 10/100/100 Gigabit network adapter.
מהירות הנפילה ניפצה את גופה בפגיעה.
The velocity of the fall shattered her body on impact.
לא היה שינוי חריג ב מהירות הנוכחית.
There was an abnormal shift in the velocity of the current.
איכות מקצועית, מהירות ורב-תכליתיות - נא להכיר את מדפסת הלייזר 1125 של Dell.
Professional quality, speed and multifunction versability introducing the Dell Laser Printer 1125.
מתג Brocade 6510 כולל את כל היכולות שתזדקק להן כדי לסייע בשיפור מהירות ויעילות הרשת.
The Brocade 6510 Switch has all the capabilities you need to help improve network speed and efficiency.
יעילות ניהול משופרת: תוכל להגיע לרמות מהירות ונוחות חדשות באמצעות גישה מרחוק למסגרת הניהול של בקר מחזור החיים של Dell.
Improved management efficiency: Reach new levels of speed and convenience through remote access to Dell's Lifecycle Controller management framework.
לכך מצטרפת האמינות של מערכות ההפעלה של Windows כדי לספק שילוב רב-עוצמה של מהירות וכוח.
This is teamed with the reliability of Windows operating systems to deliver a powerful combination of speed and strength.
מהירות האור גדולה בהרבה ממהירות הקול.
The speed of light is much greater than that of sound.
בנוי עם דור שני חדיש של Intel ליבות מעבדים, חווית מהירות מרשימה בכל המיזמים החשובים שלך.
Built with the latest 2nd Gen Intel Core processors, experience impressive speed on all your important projects.
כן, איזו מהירות מודדים במיליונים?
Yes. What kind of speed do you measure in the millions?
אניבאמתחושב, כי מהירות הוא סימן להתקדמות.
I honestly think, that speed is a sign of progress.
מהירות ההודעות הואטה, והעלויות ללקוחות עלו.
The speed of messages has slowed and the cost to customers has risen.
הבלש מאקי יקבל עד מהירות על אופ.
Detective Mackey will get you up to speed on the op.
קאמרון יכפיל את מהירות האינטרנט שלכם.
I'll have Cameron double your Internet speed right now.
כשפגענו בשער הפחתנו מהירות זאת אומרת שאנו במסלול נפילה.
Hitting the Gate decreased our speed, which means we're in decaying orbit.
המנחה שנפגעה שהוא מניעת הפחתת מהירות ניטרונים.
The moderator's been damaged which is preventing neutron speed reduction.
אני אשמח להביא לך עד מהירות.
I'd be happy to bring you up to speed.
גישה לרכבת מהירות גבוהה מכניסה כסף לאוצר שבעיר.
Access to a high speed rail puts money into the town's treasury.
מהירות וזריזות הם קריטיים אבל רצון והחלטיות חשובים יותר.
Speed and agility are critical, but desire and determination are even more important.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4121. מדויק: 4121. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo