הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מהירות האור" לאנגלית

חפש את מהירות האור ב: הגדרה מילים נרדפות
speed of light
light speed
faster than light
מהירות האור גדולה בהרבה ממהירות הקול.
The speed of light is much greater than that of sound.
הייתי שמח למדוד כאן את מהירות האור.
I'd love to measure the speed of light here.
זהו, היכון לזינוק מהירות האור.
All right, Chewie. Ready for light speed.
היא עושה את מהירות האור פי 1.5
She'll make. 5 past light speed.
הספינה בעצם לא ממש טסה מעל מהירות האור.
The ship doesn't really go faster than light.
אם אתה יכול להמציא מטריצה יציב לאפיק כדי לרתום את הכח שלהם, אתה יכול לעבור את מהירות האור.
If you could devise a matrix stable enough to harness their power, you could travel faster than light.
זה משהו קבוע, כמו מהירות האור
It's a constant, like the speed of light.
בגלל זה מדענים הגבילו את מהירות האור בשנת 2208.
That's why scientists increased the speed of light in 2208.
מהירות האור היא קבועה ביחס לכל דבר אחר.
Speed of light is constant, relative to everything else.
במקום שני אחרי מהירות האור עליה אמר איינשטיין
Next to the speed of light, which einstein says
בנוסף, ניצחתי אותך ב מהירות האור.
Plus, I beat you at Speed of Light.
אז בפעם הבאה, אולי, אמדוד את מהירות האור!
So, next time, maybe, I'll measure the speed of light!
זה לא, זה מהירות האור.
It's not, this is light speed.
הם מצאו כי מהירות האור היא אולי גם המפתח לפתרון התעלומה הגדולה ביותר בקוסמולוגיה:
Suggesting that the speed of light was also the key to the biggest mystery in cosmology:
הכלי שבאמצעותו השיג איינשטיין את הניפוץ של היקום המכני, היה מהירות האור.
The tool that Einstein used to shatter the clockwork Universe was the speed of light.
שבריר של שניה, כי מהירות האור היא גבוהה מאוד
A fleeting moment, as the speed of light is very fast.
לא, אנחנו עושים 50% של מהירות האור.
No, we're doing 50% of light speed.
מהירות בקרבת מהירות האור, או כוח כבידה קיצוני.
Velocities near the speed of light, or extreme gravity.
הייתי עליך כמו מהירות האור בריבוע על חומר כדי ליצור אנרגיה.
I'd be on you like the speed of light squared on matter to make energy.
מי היה פקיד רישום הפטנטים האנונימי יחסית שגילה שאנרגיה שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע?
Who was the relatively unknown patent clerk who discovered that energy equals mass times the speed of light squared?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 112. מדויק: 112. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo