הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוגדלת" לאנגלית

enlarged
zoomed
increased
an oversized
large
אמיטה, את יכולה לתלות את הגרסה המוגדלת?
Amita, can you put up the enlarged version?
רואים אותם באמת רק בגרסה המוגדלת של הסלפי של אפרם היל.
You can only really see them in Ephraim Hill's enlarged version of the selfie.
לחץ על כפתור זה כדי להדפיס את התצוגה המוגדלת הנוכחית.
Click on this button to print the current zoomed view.
לחץ על כפתור זה כדי להעתיק את התצוגה המוגדלת הנוכחית ללוח העריכה, משם ניתן יהיה להדביק אותה ביישומים אחרים.
Click on this button to copy the current zoomed view to the clipboard which you can paste in other applications.
ניהול מפושט, איחוד, וירטואליזציה ויעילות מוגדלת.
Simplified management, consolidation, virtualisation and increased efficiency.
וזה היה בתקופה הזאת שהיתה כמות מוגדלת של סידן ברזל וסיליקון בסביבה.
And it was during this time that there was increased calcium and iron and silicon in the environment,
אבל אז למה להכנס לחוב כדי לקנות השכלה יקרה זה לא רע בכלל אם יכולת להחזיר עם הכנסה מוגדלת שהרווחת מזה.
But so what? Getting into debt to buy an expensive education is not all bad if you could pay it off with the increased income that you earned from it.
קיבולת זיכרון מוגדלת זו חוסכת כסף בכך שהיא מאפשרת לך להשתמש ברכיבי DIMM קטנים וזולים יותר כדי לענות על דרישות המחשוב שלך.
This increased memory capacity saves money by enabling you to use smaller, less-expensive DIMMs to meet your computing needs.
רוב הסיכויים שפיבי זיהתה את לואיס כשהיא ראתה את הגרסה המוגדלת.
Well, it's more likely that Phoebe recognized Louis when she saw the enlarged version.
כל האופנוע הזה הרכיבה של הערמונית המוגדלת שלי.
All this motorcycle riding's enlarged my prostate.
ארכוף מוגדלת באוזן הפנימית
Enlarged stirrup in my inner ear.
שומר תצוגה מוגדלת כקובץ תמונה.
Saves the zoomed view to an image file.
לא פלא שהערמונית שלו מוגדלת.
No wonder his prostate's enlarged.
העתק מדויק, של זרוע הוד מעלתו, מוגדלת פי ארבעים ויצוקה מהנשקים המותכים של קדושי עיראק המעונים.
An exact replica of Your Excellency's arm enlarged 40 times and cast in metal from the melted-down weapons of Iraq's martyrs.
שלו מוגדלת היא מלאה במקלות ביליארד.
It's full of pool cues and cigars.
מציין אם תצוגת הציר מוגדלת או לא.
Indicates if axis is zoomed in or not.
אקח מנה כפולה מנת צ'יפס מוגדלת וסודה.
I'll take a double supreme, large fries, and a soda.
אני רוצה תמונה מוגדלת של כל אדם שמופיע בצילומים מהמלון.
I want blow-ups of every single person on CCTV in this hotel.
זוהי תמונה מוגדלת של הכוכב הקרוב ביותר, כחצי שנות אור משם.
This is a magnified image of the nearest star, approximately half a lightyear away.
מה שיש לי כאן זה גרסא מוגדלת של הדו"ח הפתולוגי שלך.
What I have here is a blown-up version of your coroner's report.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 90. מדויק: 90. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo