הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוזיקלי" לאנגלית

אז אתה רוצה לעשות מחזה מוזיקלי נוסף?
So do you want to do another musical?
ולעולם לא היית מלמד תיאטרון מוזיקלי בעיר הזאת.
And you'd never teach musical theater in this town again.
טיניריווין הוא אנסמבל מוזיקלי ברברי מצפון מאלי.
Tiniriwin is a Berber music group from the North of Mali.
אני עובד עכשיו בשביל מנהל מוזיקלי גדול.
So, I'm working for a big music manager now.
זה בגלל ששיקרתי בקשר לזה שאני מפיק מוזיקלי?
Is it because I lied about being a music producer?
זה התרומה האישית שלי לסמל יהודי מוזיקלי.
It's my personal tribute to a musical jewish icon.
למה אתה כזה ילד רע מוזיקלי ומסתורי?
Why are you such a mysterious musical bad boy?
הוא כרגע אמר "ריאליטי מוזיקלי"?
Did he just say "musical reality show"?
אתה חושב שאתה איזה גאון מוזיקלי?
You think you're some musical genius.
אז בגלל זה אתה כזה מוזיקלי?
So that's why you're so musical?
אז הילד שלי יכול להיות מוזיקלי?
So then my child could be musical.
אנחנו כל כך קרובות לנצחון מוזיקלי וגדולת נשף.
We're so close to musical victory and prom greatness.
את יודעת, אני מכיר מפיק מוזיקלי.
You know... I know a music producer.
לה הייתה מוזיקה, רקע מוזיקלי.
She had music, the musical background.
אחי, אין לנו כישרון מוזיקלי.
Dude, we don't have any musical talent.
היה לו ידע ורקע מוזיקלי עצום.
He had a very great musical knowledge and background.
חינוך מוזיקלי בבתי הספר היום גרוע וזאת ממש בדיחה...
Music education sucks in schools now which is, like, a total travesty...
שוק מוזיקלי אשר כבר גדל בהתמדה עד 2007,
The musical market that has been steadily growing until 2007,
כמו הפיכת חוט ברזל למיתר מוזיקלי.
Like turning iron wire into musical steel string.
לחברים שלי ולי יש איזה עניין מוזיקלי.
My friends and I have this music thing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 477. מדויק: 477. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo