הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוזיקליים" לאנגלית

שיחקת פעם כיסאות מוזיקליים כשהיית ילד בפורטו-ריקו?
You ever play musical chairs in Puerto Rico when you were a kid?
הזמנו כמה חברים שייתנו לכם כמה רמזים מוזיקליים.
We've invited a few friends over to give you some musical cues.
איך הוא הגיע לפה בלי לשחק ברהיטים מוזיקליים?
How did he get in here without playing musical furniture?
אני מתוכן בסגנונות מוזיקליים רבים פופולריים.
I'm programmed in multiple popular musical styles.
לא, שהבעלים אינם מוזיקליים בכלל.
No, my husband isn't musical at all.
אני יכול לשיר לך שיר אני מתוכנת בסגנונות מוזיקליים הפופולריים מרובים.
I can sing you a song. I'm programmed in multiple popular musical styles.
זה שיחה, וזה יחסים מוזיקליים שאני חושב חיפושים לכולם.
It's a conversation, and that's a musical relationship that I think everybody searches for.
ואנחנו עוצרים, וזה כמו כיסאות מוזיקליים.
And we stop. It's like musical chairs...
אנדי, זהו ג'ים מוריסון ממפורסמי העולם הדלתות חבר"ה מוזיקליים
Andy, this is Jimmy. Jim Morrison, of the world-famous Doors musical group.
הם לא מפיקים צלילים מוזיקליים שונים.
They don't produce different musical notes.
אני רק כמה תווים מוזיקליים, שאנשים מנגנים בהם.
I'm just some musical notes that people play with.
אז הוא קרא לתאים שלו על מונחים מוזיקליים.
So he's named his lockers after musical terms.
ואורחים מוזיקליים ב בית סוהר, כמו ג'וני קאש.
And musical guests in the prison, like Johnny Cash.
"מאסטר ב -"כיסאות מוזיקליים
More the master of musical chairs.
אנשים מאוד מוזיקליים ב -5 נקודות.
People are very musical in Five Points.
לאבא שלך יש נטייה לאמצעי מניעה מוזיקליים.
Your father has a penchant for musical contraceptives.
ואנא מכם, אחרי שתתיישבו אל תשחקו ב "כיסאות מוזיקליים".
And please, once you're seated, don't play musical chairs.
אז סכסוכים מוזיקליים אפים זה הנושא שלנו.
So epic musical feuds is our theme.
אני גם מתרגמת מידע מזג אויר לקטעים מוזיקליים.
I also translate weather data into musical scores.
יחד, הם ביצעו קטעים מוזיקליים שהדהימו קנדיים בכל מקום.
Together, they performed musical acts that stunned Canadians everywhere.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 172. מדויק: 97. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo