הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוחלט" לאנגלית

חפש את מוחלט ב: הגדרה מילים נרדפות
total
complete
absolute
utter
definite
sheer
pure
definitive
ultimate
strict
unmitigated
positive
outright
decisive
stark
decided
categorical
final

הצעות

246
107
77
47
ביטחון האומה הזו תלוי בציות מוחלט וגמור.
The security of this nation depends on complete and total compliance.
גברים חמושים בחושך מוחלט ניסיתי להדוף ארבעה.
Yet, you fought off four armed men In total darkness.
חופש אלחוטי - מוחלט עם כרטיס WiFi פנימי לשיתוף המדפסת עם אחרים בבית או במשרד הקטן.
Wireless Freedom - Complete with internal WiFi card for sharing printer with others at home or in your small office.
למעט שערו, הוא לוזר מוחלט.
Except for his hair, he's a complete loser.
ביטוי ה - XPath חייב להיות נתיב מוחלט.
The XPath must be an absolute path.
אורך כתובת url של תמיכה עבור מערכת הפעלה תלויה אינו מוחלט.
Support url length for dependent operating system is not absolute.
ציין מיקום מוחלט במחשב שאליו ייכתב קובץ היומן.
Specify an absolute location on your system to write the log file to.
יש להשתמש בנתיב מוחלט לקישור למסמך בשרת אחר.
You must use an absolute path to link to a document on another server.
על ה - Uri של ההתקנה להיות מוחלט.
The installation Uri must be absolute.
מחלקה שנגזרה מ - Uri סירבה לקבל את מחרוזת הקלט כ - Uri מוחלט חוקי.
A Uri derived class has refused to accept the input string as a valid absolute Uri.
ורוב מי שחי בעוני מוחלט חי באסיה.
And we have most who lived in absolute poverty were Asians.
זה גם הקלה מבורכת וניגוד מוחלט.
It is both a blessed relief and a complete violation.
לא נותנים את המפתח לזר מוחלט.
You don't give your keys to a complete stranger.
עשית צחוק מוחלט מהאורחים המכובדים שלנו.
You have made a complete mockery out of our distinguished guests.
חמש השנים האחרונות בחיי היו שקר מוחלט.
The last 5 years of my life have been a complete lie.
הגוף שלי כזה קרוב כעת לאסון מוחלט.
My body is about this close right now from total disaster.
ועדיין הדפת ארבעה גברים חמושים בחושך מוחלט.
Yet, you fought off four armed men In total darkness.
אתה מסכים שאקח שליטה עם חופש פעולה מוחלט?
do you agree that I take charge... with complete freedom of action?
אתה פשוט לקח עוגייה מזר מוחלט ברכבת.
You just took a cookie from a complete stranger on a train.
כשנשלוט בעולם הארץ כוחנו יהיה מוחלט.
With control of the Earth, our power will be absolute.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2583. מדויק: 2583. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo