הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוט" לאנגלית

חפש את מוט ב: הגדרה מילים נרדפות
pole
rod
bar
stick
shaft
perch
staff
lever
Mott
poker
flagpole
steering
rebar
LaMotte
POLE-DANCING

הצעות

100
איזה סוג של מוט מאריך, כמו מה שהצבעים משתמשים.
Some type of extension pole - like what the painters use.
אנחנו משתמשים במצלמת מוט בסירה לצלם למעשה את הכריש.
We use a pole camera on the boat to actually film shark.
יש לי את מוט הביטול אבל זה כרוך בסיכון
Well, there's my Rod of Cancellation, but it's chancy.
איך לשבור את מוט הווילון, שריף?
How did you break the curtain rod, Sheriff?
אנימתוודה, ידעתי את זה היה מוט שלך.
I confess, I knew it was your bar.
תוריד את מוט הגרירה ממוט ההיגוי.
Get the tow bar off the yoke!
כתבי העט המקצועיים לא יגעו בזה עם מוט דוברה.
The professional journals won't touch it with a barge pole.
אפשר לדבר איתה היא מתאמנת בריקוד על מוט?.
Well, can I talk to her? - She's practicing her pole dancing.
עם מוט נשמה, אני מניחה.
With a soul pole, I suppose.
אני עדיין לא יכול להבין איפה זה מוט הנשמה.
I still can't figure out where this soul pole is.
תיארתי לי שתקפוץ על ההזדמנות לעתיד שלא כוללים ריקודי מוט.
I figured you'd jump at the chance for a future that didn't include pole dancing.
ובכן, זה מוט וילון, איאן.
Well, that's a curtain pole, Ian.
פרווטי כעת גם עם מוט אחד ממש על הקצה.
Parvati now also has one pole right on the edge.
זה כשתולים אותך על מוט הדגל עם התחתונים.
It's when they hoist you up the flag pole by your undies.
אתה תראה מספיק מאלה על מוט המקלחת לאחר שתינשא.
You'll see enough of those on the shower rod after you're married.
ניצחנו את בשנייה שהנשים החלו לרקוד על מוט בתור ספורט.
We won the second women started doing pole dancing for exercise.
למעשה, אני עומדת לטעון את מוט האורניום האחרון.
Actually, I'm going to load the last uranium rod.
"ריקודי מוט" .דברים מהסוג הזה
"Pole dancing" - that kind of thing.
חזרת ובדקת את מרכז הכובד על מוט ההתאמה?
You double-checked the center of gravity on the alignment rod?
מוט חשמלי בחצר האחורית שלי בלוקים לדעתי.
Electrical pole in my backyard blocks my view.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2016. מדויק: 2016. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo