הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מומחה" לאנגלית

expert
specialist
master
connoisseur
professional
artist
skilled
specialized
adept
specialize
expertise
specialty

הצעות

הגברת האחרונה שלך אמרה שאתה איזה מומחה לבישול.
Your latest little lady said that you're some kind of cooking expert.
אולי, אתה מומחה הרצח לא אני
Maybe. You're the homicide expert, not me.
טאר, מומחה לילדים בדק את וולטר קולינס
Dr. Earl W. Tarr, child specialist, examined Walter Collins
היית טוב בשדה הקרב היום, מומחה.
You were well on the field of battle today, specialist,
הבאנו מה שנקרא "מומחה מיוחד"
We brought in what's called a "Special Master."
ואנחנו מאמינים שאחד מבעלי החנויות הוא פושע מומחה.
And we believe that one of these shop owners is a master criminal.
קצין לשעבר בכוחות הקובנים המיוחדים מומחה לתחמושת ויועץ טקטי לקבוצה
Former lieutenant in the Cuban Special Forces. Munitions expert and tactical advisor to the group.
איזה מומחה למחשבים התבצר בבית פלופ מהצפון לאמסטרדם.
Some kind of computer expert holed up in a flop house north of Amsterdam.
לא הבנתי שאתה כזה מומחה בספא.
I didn't realize you were such a spa expert.
הפיכת מעקבים לזמינים עלולה לגרום לירידה בביצועים ויש לבצעה תחת השגחתו של מומחה Exchange מוסמך בלבד.
Enabling traces can cause performance degradation and should only be done under the supervision of a qualified Exchange expert.
אנחנו מכירים מומחה שהיה רוצה לנסות כמה תיאוריות.
We know a specialist who would like to try out a theory.
אני חושד שאתה מומחה בעניינים של הלב.
I suspect you're an expert in matters of the heart.
קורבן מספר שתיים, מומחה רוסי לאמנויות לחימה
Victim number two, a Russian martial arts expert. No!
התייעצתי כבר עם מומחה ברחוב הארלי?
I've already consulted a specialist, in Harley Street.
ממתי אתה מומחה על מצבים ערובה?
Since when did you become an expert on hostage situations?
יצור זה מומחה להישרדות בשטח הקשה הזה.
This creature is a specialist at surviving in this harsh terrain.
אנחנו רוצים להעסיק אותו בתור מומחה לאקולוגיה
Yes. We want to employ him as an ecological expert.
סוויטס אומר שהוא מומחה בפסיכולוגיה האנושית.
Sweets says that he's an expert in human psychology.
יש האומרים שאני מומחה בנשים צעירות.
Some say I'm an expert on the younger woman.
שמעתי שהוא מכשיר מומחה ביותר ומאד יקר
I hear he's a very expensive, highly-specialized device.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3793. מדויק: 3793. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo