הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מונחים" לאנגלית

חפש את מונחים ב: הגדרה מילים נרדפות
term
lying
terminology
guided
laid out
resting
terms
sitting
lie
lay

הצעות

43
קובץ Xliff שסופק אינו תואם לערכת מונחים זו.
The provided Xliff file does not correspond to this term set.
ערכת מונחים זו מכילה את כל המונחים המשמשים כתגיות Hashtag.
This term set contains all of the terms that have been used as hashtags.
והם היו מונחים בתחתית, בתוך העפר.
And they were lying at the bottom, in the dirt.
מאות פצועים מונחים על" ...המסילות
were hundreds of wounded men lying in the tracks, the sidewalks...
נבחרה ערכת מונחים שאינה זמינה לתיוג.
A term set that is not available for tagging was selected.
שלח את התוכן של ערכת מונחים זו לתרגום מכונה.
Send the contents of this term set to be machine translated.
בחר את שפת מקור התוכן בערכת מונחים זו.
Select the source language of content in this term set.
פעולת מאגר מונחים מתבצעת כעת ועשויה להימשך מספר רגעים.
Term store operation in progress, this may take a few moments.
ערכת מונחים לדוגמה, המתארת גיאוגרפיה מדינית פשוטה.
A sample term set, describing a simple political geography.
חפש ערכות מונחים הכוללות את המונחים הבאים.
Find term sets that include the following terms.
קובץ הקלט אינו מכיל שם ערכת מונחים חוקי.
The input file does not contain a valid term set name.
ערכת המונחים אינה זמינה או פתוחה ליצירת מונחים
Term set not available or open for term creation
בחר קובץ CSV שממנו ייובאו נתוני ערכת מונחים
Select a CSV file from which to import term set data
לא נבחרה ערכת מונחים או נקודת עוגן
A term set or anchor point was not selected
ערכות מונחים אלה משמשות את המערכת עצמה.
These term sets are used by the system itself.
בחר ערכת מונחים עבור מאפיין זה:
Pick a Term Set for this property:
ל - SharePoint אין אפשרות למצוא ערכת מונחים של ניווט מנוהל עבור אתר זה. ודא שנבחרה ערכת מונחים חוקית בהגדרות האתר.
SharePoint cannot find a Managed Navigation term set for this site. Make sure that a valid term set is selected in the site settings.
להלן מונחים ספציפיים לכלי המרת האופציות שלי.
Here are the terms specific to the My Option Exchange tool.
אולי תופתעו לדעת ששמונה נואמים אתמול הזכירו מונחים אלה בהרצאותיהם.
You may be surprised to know that eight speakers yesterday actually mentioned these terms in their talks.
הגרמנים מונחים להשתמש בחמש אותיות אקראיות בתחילת כל הודעה.
The Germans are instructed to use five random letters - at the start of every message.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 537. מדויק: 537. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo