הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוסיקלית" לאנגלית

musical
musically
fugue
ישנן אלפי דרכים לתאר יצירה מוסיקלית נפלאה זו.
There are thousands of ways to describe this great musical work.
באותו זמן השעשעתי במחשבה לשאוף לקריירה מוסיקלית.
At the time I entertained ambitions of a musical career.
הייתי די טוב בקריאה, אבל דת והערכה מוסיקלית נזקקו ליותר עבודה.
I was pretty good in reading, but religion and musical appreciation needed more work.
אני אוהב מלודרמה, קומדיה מוסיקלית עם עלילה.
I like a melodrama, a musical comedy with a plot.
זה ממש לא הוגן - .אני חייבת להיות מוסיקלית.
It's so unfair. I must be musical.
אני רוצה להזכיר לך שוב שזו לא אופרה או קומדיה מוסיקלית.
I'd like to remind you again that this is not an opera or a musical comedy.
כל הכסף הזה שאנחנו מכניסים לך להיות באולפן, פנימה והחוצה, בן אדם, וכל מה שאני רואה זה שאתה תולה, החוצה עם ילדים עצלן לבן, לומדים על תיאוריה מוסיקלית.
All this money we put into you to be in the studio, in and out, man, and all I see is you hangin' out with white lazy kids, learning' about musical theory.
ואני פשוט לא ממש מוסיקלית
And I'm just not very musical.
זו פרה מוסיקלית.
It's a musical cow.
הוא רוצה לעשות גרסה מוסיקלית -
He wants to do a musical version...
היא כל כך מוסיקלית, נכון
It's so musical.
אני חייבת להיות מוסיקלית.
I must be musical.
כל הרעיון הזה שמוסיקה היא שפה, ובכן ייתכן ששיש בסיס נוירולוגי לכך אחרי הכל, ואנו עדים לכך כאשר שני נגנים מנהלים שיחה מוסיקלית.
This whole notion that music is a language - well maybe there's a neurologic basis to it in fact after all, and we can see it when two musicians are having a musical conversation.
הוא היה חובב טבע מושבע, ובסימפוניה הזו הוא מצייר תמונה מוסיקלית של יום בכפר.
He was a great nature lover, and in this symphony, he paints a musical picture of a day in the country.
ובכך אני מקווה שאצליח לתת לכם מושג על עולם ששוקק מלכתחילה בהבעה מוסיקלית, שכולנו נוטלים בו חלק פעיל, בין אם אנו יודעים זאת או לא.
And through this I hope to give you a sense of a world already alive with musical expression, with each of us serving as active participants, whether we know it or not.
ומהם ומן האמהריניה למדתי שאנו מוצפים בהבעה מוסיקלית בכל מילה ובכל משפט שאנו אומרים, בכל מילה ובכל משפט שמגיעים אלינו.
It was from them and from Amhariña that I learned that we are awash in musical expression with every word, every sentence that we speak, every word, every sentence that we receive.
ואם זה נכון, הרי שאנו מתוכנתים למוסיקה, שאנו יכולים למצוא אותה בכל מקום; שאין דבר כזה, שממה מוסיקלית; שאנו מבלים לנצח באיזה נווה מדבר ושזה נפלא.
And if that's true, it means that we're hard-wired for music, that we can find it anywhere, that there is no such thing as a musical desert, that we are permanently hanging out at the oasis, and that is marvelous.
עקוב אחרי קולי, כמו התקדמות מוסיקלית.
Follow the thread of my voice, like a musical progression.
אנחנו לא המשפחה הרגילה שתמצאו בקומדיה מוסיקלית.
We're not the typical family from a musical comedy.
נוכל להשתמש בספירה מוסיקלית לאחור כדי לסנכרן כל מכה.
We could use a musical countdown to synchronize the different kicks.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 69. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo