הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוסלמים" לאנגלית

חפש את מוסלמים ב: הגדרה מילים נרדפות
muslims
Muslim
Islamist
Islamic
הטלוויזיה בלוויין והאינטרנט משכילים ומעצימים צעירים מוסלמים בדרכים חדשות ומסעירות.
Satellite television and the Internet are informing and empowering young Muslims in exciting new ways.
מוסלמים ברחבי העולם ידועים בחוש ההומור שלהם.
Muslims around the world are known for their sense of humour.
אני מצטערת להודיע לך שאת לכודה עם קנאים מוסלמים.
I regret to inform you that you are now trapped with the Muslim fanatics.
ובמהלך הטבח הזה, 8,000 גברים וילדים מוסלמים בוסניים הוצאו להורג בשיטתיות.
And during this massacre, 8,000 Bosnian Muslim men and boys were systematically executed.
ולא רק מוסלמים קיצוניים עשו זאת,
And it's not just Islamist extremists that did this.
יש לנו מוסלמים קיצוניים על-לאומיים שעושים אותו הדבר בחברות שלהם-עצמם.
we have transnational Islamist extremists doing the same thing across their own societies.
אני מכיר כמה מוסלמים מסורים שרוצים להצטרף.
I know some devout muslims who also want to fight jihad.
כל אסיר יכול ללמד 10 מוסלמים לקרוא ישתחרר
Any prisoner who can teach 10 Muslims to read will go free
מיליארד מוסלמים מצליחים לעסוק באמונתם בשלווה...
One billion muslims manage to practice their faith in peace...
גברת גריר, לא הותקפנו על-ידי מוסלמים
Ms. Greer, we weren't attacked by Muslims.
הרבה ילדים אינם מוסלמים מדירפילד הפארק.
A lot of kids aren't Muslims from Deerfield Park.
חסידיו של חביב לגייס מוסלמים מקומיים בארה"ב ולהציג אותם לדרך הטליבאן.
Habib's followers recruit local Muslims in the U.S. and introduce them to the Taliban way.
זו תמונה של מוסלמים שחגים סביב הכעבה במכה.
This is an image of Muslims circling the Kaaba in Mecca.
מוסלמים הם ממציאים ומורים, אנשי חירום והצלה וספורטאים אולימפיים.
Muslims are inventors and teachers, first responders and Olympic athletes.
מוסלמים הם כמו קנריות במכרות פחם.
Muslims are like canaries in the coal mine.
ילדים מוסלמים אחדים מסוגלים לעשות זאת מגיל 12.
Some Muslim children are able to do it since age 12.
הם פושעים, לא מוסלמים טובים.
They're criminals, not good Muslims.
לא היה שום דוחות חדשים של מוסלמים מהטרדה,
There's been no new reports of Muslims being harassed,
את יודעת שגברים מוסלמים מגלחים את שערות הערווה שלהם?
Do you know that Muslim men shave their pubic hairs?
תן לי רק להגיד שאנחנו אזרחים, לא מוסלמים.
Let me just say that we're citizens, not Muslims.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 408. מדויק: 408. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo