הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוסר" לאנגלית

חפש את מוסר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

51
46
36
34
ברצוני לדעת אם קיימת כימיה של מוסר.
I want to know if there's a chemistry of morality.
ליברלים למעשה אומרים "לא, זה לא מוסר.
Liberals are basically saying, No, this is not morality.
ילדים הם עדיין מרכיבים תחושת מוסר בגיל זה.
Children are still forming their sense of ethics at this age.
אנשים מדברים על מוסר כאילו הוא שחור ולבן.
Folks talk about morality like it's black and white.
לכומר אתה בהחלט יש מוסר גמיש מאוד.
For a priest you certainly have a very flexible morality.
אנחנו לא יכולות להיתפס על מוסר של העולם האמיתי.
We can't get hung up on real world morality.
אדם שלא יחס עצמו עם מוסר, אנושיות.
A man who didn't concern himself with morality, humanity.
את יכולה להפיק מחזה מוסר ממלכתי פתטי ומשעמם.
And you can produce a sad, boring little NPR morality play.
אינך יכול לתפוס את סאלי בענייני מוסר.
You can't nail Sally Langston on morality.
מפעיל את הפעולה כשמסמך SVG מוסר מחלון או ממסגרת.
Triggers the action when the SVG document is removed from a window or frame.
ברצוני לדעת אם קיימת מולקולת מוסר.
I want to know if there was a moral molecule.
ארמון המלוכה אני מוסר את מלכת אנגליה
My royal court, I give you the Queen of England.
היקום מוסר לנו לערוך לכבודו מסיבת רווקים.
The universe is telling us to throw him a bachelor party.
ביקשת ממני ללמד אותו אתיקה, מוסר וחוקים.
You asked me to teach him ethics, morals, and rules.
הקינו מוסר שהאטמוספרה על הכוכב ששלחנו אותו אליו-רעילה.
The kino says the atmosphere on the planet we just sent it to is toxic.
ואז הוא מוסר אותו למוכר במעטפה חתומה.
And then they hand it to the seller in a sealed envelope.
כדאי שגם נשקול שהוא אוכף מוסר.
We should also consider that he's a moral enforcer.
למה אתה מוסר אותם נלחמתי למענה?
Why are you giving them away? I fought for her.
מה שלומך, ג"ק ג'ימי מוסר ד"ש
How you doing, Jack? Jimmy sends his regards.
הוא מוסר את חיינו עלידיכך שהואמציב?
He is giving up our lives by putting us in the front line?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2614. מדויק: 2614. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo