הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מועדון לילה" לאנגלית

חפש את מועדון לילה ב: הגדרה מילים נרדפות
nightclub
night club
club
nightspot
או פחד כמו זה, סוג של גופן מועדון לילה
Or fear like this, kind of a nightclub typeface.
יש חותמת טרייה של מועדון לילה על ידה.
She has a fresh nightclub stamp on her wrist.
שמעתי שמר קפה, מר מועדון לילה ומר בייסבול לא שלחו לך את הוורדים.
I heard Mr. Coffee, Mr. Night Club, and Mr. Baseball didn't send you the roses.
לבעל מועדון לילה קטן יש המשאבים הדרושים להכניס אותך לארגז ולשלוח אותך לאפריקה.
Small time night club owner has the resources to put you in a box and send you to Africa.
"קרי אן ריילי נמצאה על גג מועדון לילה פאלאס.
Kerry Ann Riley was found on the roof of the Palace nightclub.
זו אמירה נכונה בעל מועדון לילה פרסי.
That's a great point, Persian nightclub owner.
את רוצה שאני מייקל נעמיד פנים שאנחנו נפגשים באיזה מועדון לילה.
You want Michael and I to pretend to rendezvous in some nightclub.
נשמע שאני ממש באמצע של איזה מועדון לילה מטורף.
It sounds like I'm right smack-dab in the middle of some sort of crazy nightclub.
גן החיות של האזור הוא מועדון לילה 18 ומעל.
The Zoo Zone is an 18-and-over nightclub.
הוא הבעלים של מועדון לילה, סוחר, ומשקיע בנדל"ן.
He's a nightclub owner, trader, and property developer.
ולקבל את זה, נכון, נסיכים נהגו להופיע לפרצופים מועדון לילה...
And get this, right, Jacks used to turn up to Faces nightclub...
הניחוש שלי, לפי הפריטים שמצאנו בארנק שלה, מועדון לילה.
My guess, based on the items that we found in her purse, nightclub.
בחדשות אחרות, המשטרה להמשיך לחפש את רוצח המפתח, שרצח צעיר מחוץ בשבוע שעבר מועדון לילה האוטופיה הפופולרי.
In other news, police continue to search for the Key Killer, who murdered a young woman outside the popular nightclub Utopia last week.
אתה חושב שלארוב לי באיזה מועדון לילה?
You think ambushing me in some nightclub's
כי אתה כולך שלי תמיד רציתי להיות הבעלים של מועדון לילה, לעשות משהו שונה.
'Cause you're all mine I've always wanted to own a nightclub, do something different.
שלישיה עם, חכו לזה בעליו של מועדון לילה מפורסם.
A threesome with, wait for it, a distinguished nightclub owner.
יש להם מועדון לילה צד השני של כביש הטבעת.
They have a nightclub the other side of the ring road.
מועדון לילה אני לא לבושה מתאים.
You know, I'm really not dressed for a nightclub.
כשאתה מחזיק מועדון לילה אתה מרגיש בודד.
Before Long, The People You Work With They're Your Everything.
זה מועדון לילה, האל, לא דרייב-אין
It's a nightclub, Hal, not a drive-in.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 184. מדויק: 184. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo