הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מועיל" לאנגלית

חפש את מועיל ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
helpful
useful
beneficial
productive
constructive
handy
effective
counterproductive
help
benefit
good
useless
use
unhelpful
valuable
advantageous
expedient
instrumental

הצעות

זה יהיה ממש מועיל לאנשים אחרים בחדר.
It'd be really helpful to other people in the room.
היא תצטרך להיות מועיל בדרך אחרת...
She'll have to be helpful in some other way...
אבל זה מועיל לכולם ללמוד איך לקרוא ולכתוב.
But it's useful for everybody to learn how to read and write.
בבית מכובד, זה מועיל להחזיק בנשק.
In a respectable household, it's useful to have a weapon.
זה יהיה מועיל עבורך להיות שותף מחקר.
It will be beneficial for you to have a study partner.
הם יראו שזה לא היה מועיל לי.
They won't see that as beneficial to me.
שמו סובאל והוא היה מועיל מאוד.
His name is Soval, and he's been very helpful.
במקרה שאשיג מידע מועיל משרידי הקורבן בוושינגטון.
In case I obtain any helpful information from the victim's remains back in D.C.
למה שלא תתפכח ותהיה מועיל שוב?
Why don't you sober up and be useful again?
אולי תהיה מועיל עבורי בשיכנוע אחותי לשתף-פעולה.
You might actually be useful in persuading my sister to cooperate.
מועיל כמו שחבר"ה שדברתי עליהם נאס"א.
Are as useful as guys that I talked about NASA.
זה יכול היה להיות מועיל מאוד.
That could have been very, very useful to me.
ייתן לך משהו שאמור להיות מועיל.
This man will give you something that should be helpful.
לאסי, אתה לא ממש מועיל כרגע
Lassy, you're not being very helpful right now.
זה יהיה אמיתי מועיל כשנגיע לבסיס.
It would be real helpful when we get to the base.
כל מידע לגביו שתיתן לנו יהיה מועיל.
Any information you could give us about him would be helpful.
זה מועיל עבורנו בערך כמו תרגילי הבוקר.
That's as useful to us as our morning dance routines.
אמרת שזה מועיל אם אנשים חשים שמתעניינים בהם.
You said it's helpful if people feel you're interested in them...
מורגן, כדי שהפרופיל, יהיה מועיל
Morgan, in order for the profile to be useful,
בלי עד מועיל או ראיה מוצקת...
Well, without a useful witness or a solid piece of forensic evidence...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2712. מדויק: 2712. זמן שחלף: 200 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo