הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מופע" לאנגלית

הצעות

51
35
כבר נתתי מופע חינם לחצי שכונה בכך שנכנסתי לאמבולנס.
Already gave half the neighborhood a free show just by getting in the ambulance.
עליך להיכנס לאחת המסיבות שלאחר מופע.
You had to get in to one of the after show parties.
IServiceProvider שצוין לא מכיל מופע של שירות IServiceContainer.
The specified IServiceProvider does not contain an instance of the IServiceContainer service.
מופע DataGridTable זה אינו קיים באוסף.
DataGridTable instance does not exist in the collection.
אין אפשרות לקרוא לפונקציה friend באובייקט שאינו מופע של המחלקה המגדירה.
Cannot call friend function on object that is not an instance of defining class.
מופע TablePrintLayout שצוין נבנה עבור מסמך אחר.
TablePrintLayout instance specified was constructed for a different document.
הסוג Enum צריך להכיל שדה מופע אחד בלבד.
The Enum type should contain one and only one instance field.
ValueFactory ניסה לגשת למאפיין Value של מופע זה.
ValueFactory attempted to access the Value property of this instance.
מופע SecurityProtocol זה לא הוגדר כדי לעבד הודעות נכנסות.
This SecurityProtocol instance was not set up to process incoming messages.
WorkflowApplication בוטל מכיוון שניסיון לעדכן מופע נכשל.
The WorkflowApplication has been aborted because an instance update attempt failed.
XmlReader שהועבר כדי לבנות XmlValidatingReaderImpl חייב להיות מופע של System.Xml.XmlTextReader.
The XmlReader passed in to construct this XmlValidatingReaderImpl must be an instance of a System.Xml.XmlTextReader.
מופע ה-ObjectContext נמחק ולא ניתן להשתמש בו עוד בפעולות שדורשות חיבור.
The ObjectContext instance has been disposed and can no longer be used for operations that require a connection.
הספק לא החזיר מופע של ProviderManifest.
The provider did not return a ProviderManifest instance.
ניתן להוסיף מופע אחד בלבד של DynamicDataManager לדף.
Only one instance of a DynamicDataManager can be added to the page.
ניתן לגשת לפריטים בספריית התוכן שלך מתוך כל מופע של Publisher.
Items in your Content Library can be accessed from any instance of Publisher.
Illustrator ממקמת את המרכיבים של מופע הסמל בקבוצה.
Illustrator places the components of the symbol instance in a group.
24012: CompareTo נכשל מאחר שהאובייקט שאליו בוצעה השוואה לא היה מופע של SqlHierarchyId.
24012: CompareTo failed because the object compared to was not an instance of SqlHierarchyId.
ציין את כתובת ה - URL של מופע שרת הדוחות שברצונך לשלב בסביבה זו של SharePoint.
Specify the URL of the report server instance that you want to integrate with this SharePoint environment.
התקן או הסר מופע של StreamInsight או תקן את התוכנית.
Install or remove a StreamInsight instance or repair the program.
[AssociationEnd - WFR2] - מופע אינו יכול להשתייך באמצעות קומפוזיציה ליותר ממופע מורכב אחד.
[AssociationEnd - WFR2] - An instance may not belong by composition to more than one composite instance.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3419. מדויק: 3419. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo