הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוצרי חלב" לאנגלית

חפש את מוצרי חלב ב: הגדרה מילים נרדפות
dairy
milk products
אנחנו לא אוכלים מוצרי חלב וחיטה.
We don't eat dairy or wheat.
כשהם כבר התיישבו, אתה צריך לשקול מוצרי חלב.
When they've settled, you ought to consider dairy.
אני רוצה להעניק בחינם מוצרי חלב לכל אלו שזקוקים.
I would like to give milk products to all of those in need.
יש לנו מוצרי חלב שונים, כמה מלפפונים רטובים, דייסה בקערה.
We got various milk products, some soggy cucumber, mush in a bowl.
הוא לא אוכל אפילו מוצרי חלב לפי הביוגרפיה שלו.
Doesn't even eat dairy according to his bio.
אנחנו קונים בית באגם, הולכים למרוקו, לוותר על מוצרי חלב.
We're getting a lake house, going to Morocco, giving up dairy.
הוא ויתר על פחמימות, מוצרי חלב וסוכר.
He gave up carbs, dairy, and Sugar.
דומניק רעבה, והיא לא אוכלת מוצרי חלב או פחמימות.
Dominique is starving, and she doesn't eat carbs or dairy.
מוצרי חלב ואלכוהול הם באמת אחד השילובים שלא מוערכים כראוי.
Dairy and liquor are one of those underrated combinations.
אנחנו לא אוכלים בשר"או מוצרי חלב ולכן אנחנו נקראים "צמחוניים.
We don't eat meat and dairy so we are called vegans.
אוון, אסור לך לאכול מוצרי חלב, אם שליח פיצה כועס יגיע אתם לא מכירים אותי.
Evan, you can't have dairy! If an angry pizza delivery boy shows up, you don't know me.
לשתינו יש בעיה לעכל מוצרי חלב.
We have a hard time digesting dairy.
מה אם הוא לא אוהב מוצרי חלב?
What if he doesn't do dairy?
היא שלחה אותו לחנות מוצרי חלב לקנות חלב עבור החתול.
She sent him off to a dairy store to buy milk for the cat.
זה היה ביזבוז כי הוא לא אכל מוצרי חלב, או מלח או בשר.
And it was a total waste because... he couldn't eat dairy, or salt, or meat.
אוון, אסור לך לאכול מוצרי חלב!
Evan, you can't have dairy!
אתה חושב שמישהו מוכרח לצרוך מוצרי חלב - .ממש לא.
Think anyone should be consuming dairy? I really don't.
לא אמרת שיש לו ליחה בקול כאילו הוא שותה הרבה מוצרי חלב.
You didn't mention he has that high phlegmy voice like he drinks a lot of dairy.
בגלל שאני לא אוכלת בשר ואני לא אוכלת מוצרי חלב.
'Cause I don't eat meat, and I don't eat dairy.
סטיבן היה רעב, אז הייתי צריכה לארגן לו אוכל, וזה קשה, כי אסור לו לאכול בוטנים, פירות ים, מוצרי חלב...
Stephen was hungry, so I had to get him food, which is hard because he can't eat peanuts, shellfish, dairy...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 93. מדויק: 93. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo