הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוצרי מזון" לאנגלית

חפש את מוצרי מזון ב: הגדרה מילים נרדפות
food products
foodstuffs
food items
foods
Food sizzling
אילו מוצרי מזון יופיעו על צלחות שונות הערב?
What sort of food products will appear on various plates this evening?
מבגדי השחקנים, מוצרי מזון ועד הבתים בהם הם מתגוררים.
From the actors' wardrobe, food products, to the very homes they live in.
מוצרי מזון מצרפת, הולנד, דנמרק, נורבגיה
Foodstuffs from France, Holland, Denmark, Norway,
אנחנו יכולים להעלות את ריבית פיקוח על מוצרי מזון.
We could raise inspection rates on foodstuffs.
אז אתם יכולים להגיד, "בסדר, אנחנו אוכלים 500 גרם בטעות" האמת היא שאנחנו אפילו עושים את זה גם בכוונה בהמון מוצרי מזון.
Now you may say, "Okay, so we're eating 500 grams just by accident." We're even doing this on purpose. In a lot of food items that we have -
למכירה יש מגוון מוצרי מזון.
Up for bid - a variety of food items.
הוסכם על כך שבתמורה לשיתוף פעולה מלא בפיתוח מוצרי מזון חדשים, כל הרכוש והנכסים שנלקחו יוחזרו לאמפייר אנד ייורופיאן פודס על ידי הרייך השלישי לאחר...
It is agreed in return for full cooperation, the development of new food products, all property and assets previously seized will be returned to Empire European Foods by the German Reich subsequent to...
קצר על מוצרי מזון, קצר מאוד בכדור.
Short on foodstuffs, very short on shot.
יש סוגים מסוימים של מחלות שיכולות לעבור מבעלי חיים לבני אדם על ידי אכילת מוצרי מזון מזוהמים, או אפילו על ידי מגע.
Well, there are certain types of diseases that can be transmitted from animals to humans by eating infected food products or even by contact.
מוצרי מזון היפנים בטוחים לחלוטין.
The Japanese food products are completely safe.
אבל לארגון הסיוע העולמי יש מידע על מוצרי מזון לשעת חירום במתקן ההצטיידות של ארגון הסיוע האמריקאי בדובאי.
But GRG has a line on emergency food products from USAID's PREPO facility in Dubai.
אך אסור להעביר מוצרי מזון בין היקומים.
But apparently it's forbidden to transport perishables between the universes.
בהמתנה לעתיד עם מוצרי מזון קפואים.
Waiting the future in the branch of frozen food.
אני רק קונה מוצרי מזון, למקרה שהמצב יחמיר.
I'm just buying food in case things get worse.
רק שלא מצאתי אף מוצרי מזון שיכולים לעורר אלרגיה בביטנו.
Except I didn't find any trigger foods in his stomach.
אנשים צריכים לאכול אך אסור להעביר מוצרי מזון.
Well, in times of grief, people need to eat.
יש לי הרבה שאריות מוצרי מזון.
I've got loads of leftovers.
יש לך מלאי של מוצרי מזון, ויין נסבל למחצה.
You're stocked up on groceries... and some half-decent wine.
עדיין לא שאלנו את עצמנו, למה מוצרי מזון מוקפאים?
We haven't asked ourselves, why freeze-dried?
מוצרי מזון."אני עובד ב" סיסקו.
What's that? Produce. I work for Cisco.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo