הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוקדם יותר הערב" לאנגלית

חפש את מוקדם יותר הערב ב: הגדרה מילים נרדפות
earlier this evening
earlier tonight
earlier in the evening
early tonight
early this evening
קארל רסמיוזן נורה מוות בביתו מוקדם יותר הערב.
Carl Rasmussen was found shot to death in his home earlier this evening.
הבנתי מוקדם יותר הערב שהטיסה שהתרסקה חובלה.
I realized earlier this evening that the flight that crashed was sabotaged.
זאתי ההודעה שקיבלנו במשיבון הקולי מוקדם יותר הערב.
This is the message we received earlier tonight on our answering machine.
אני אנסה לחזור מוקדם יותר הערב.
I'll try to get home earlier tonight.
נינה התלוננה שכואב לה מוקדם יותר הערב.
Nina was complaining of pain earlier in the evening.
אם אני זוכרת טוב, זו אותה עצה שנתת לי מוקדם יותר הערב.
If I recall, that was the same advice you gave me earlier in the evening.
אנו סבורים שהיא היתה מעורבת בתאונת-דרכים מוקדם יותר הערב.
We believe it may have been involved in a traffic collision earlier this evening.
המשרד שלי רק הגיב אל קצה אנונימיים והגיע לכאן מוקדם יותר הערב.
My office just responded to an anonymous tip and arrived here earlier this evening.
מר ווסט, מוקדם יותר הערב, אמרת לבלשים שלי
Mr. West, earlier this evening, you told my detectives
הוא נמצא מת, מוקדם יותר הערב, בדירתו
He was found dead earlier this evening in his apartment.
ניסיתי לתקשר עם ברנדון מוקדם יותר הערב, כמו שדיברנו.
I tried communicating with Brandon earlier tonight, like we talked about.
מי פגשת בחוץ מוקדם יותר הערב?
Who were you meeting outside earlier this evening?
מר הומברט, בתך עזבה מוקדם יותר הערב
Mr. Humbert, your daughter left earlier this evening.
שלג כבד ורוחות חזקות הובילו למפולת השלגים הקטלנית מוקדם יותר הערב...
Heavy snowfall and strong winds triggered the deadly avalanche that struck earlier tonight...
הקליפ פורסם מוקדם יותר הערב בבלוג של ליאו גרין למתחם תערוכות...
The video posted earlier this evening on Leo Greene's blog in the perimeter shows...
מוקדם יותר הערב, גבר הותקף.
Earlier this evening, a man was attacked.
מוקדם יותר הערב, פולש התגלה בעיר התחתונה.
Earlier this evening, an intruder was spotted in the lower town.
כנראה התקיימה פגישה מוקדם יותר הערב.
Apparently there was a meeting earlier tonight.
מוקדם יותר הערב, נתתי פייק ליתרון חיבור צ'ייס כדי פרומתאוס.
Earlier tonight, I gave Pike a lead connecting Chase to Prometheus.
בניגוד למה שקרה מוקדם יותר הערב, לא כן?
Clearly that wasn't the case earlier this evening, was it?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 126. מדויק: 126. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo